Izvedbeni plan nastave na II ciklusu studija Pravno-ekonomski smjer – obavezni predmet: Porezno pravo i porezni sistem 2018/19

II CIKLUS izvedbeni plan Ppps 19 – sa obavezama studenata

 

Izvod iz Syllabusa

Izvod iz sylabusa Porezno pravo i porezni sistem -II ciklus studija – 19

 

Konsultacije: srijeda od 14:00 do 17:45 kabinet 308.

Napomene:

Seminarski radovi su obavezna aktivnost redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata koja se evaluira i sastavni je dio ocjene studenta. Vanredni i studenti DL studija mogu odabrati i prijaviti temu seminarskog rada, izraditi i prezentirati rad u terminu nastave prema rasporedu koji će biti objavljen nakon dostavljanja radova (14.-21.3.2019. – rok za prijavu teme; 4.4.2019. – rok za dostavljanje rada).