Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava: link za pristup MT grupi

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima neophodno je da se putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2HFYkBpYSa9VkugNbK5zsFpT8LaR0rVvMMx4cY9JEW41%40thread.tacv2/conversations?groupId=5640eb7e-be4a-44b4-b378-e80a5a5dc78c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 prijave u MT grupu.

PK KPP: obavještenje

Poštovane studentice, poštovani studenti Početkom aprila objavljen je prilagođeni Izvedbeni plan Pravne klinike iz Krivičnog procesnog prava i tome prilagođena struktura bodova koja učestvuje u formiranju konačne ocjene na pomenutom predmetu. Do sada ste vrijedno radili, pratili materijale, proučavali praktične zadatke i pisali vježbe, pripremali osvrte i komentare vezano za argumentaciju u pisanju sudskih odluka, […]

Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava – 28.05.2020.

Poštovane studentice, poštovani studenti U skladu sa prethodnim aktivnostima na Klinici koje su obuhvatile simulaciju akata i odluka u postupku za izdavanje kaznenog naloga (naredba o provođenju istrage i optužnica kojom se predlaže izdavanje kaznenog naloga), za nastavak i okončanje rada na ovom predmetu potrebno je uraditi presudu kojom se  izdaje  kazneni naloga i sporazum […]

PK KPP materijali za izradu praktičnih zadataka

Poštovane studentice, poštovani studenti U skladu sa najavom od 6. maja, objavljujem primjer naredbe o provođenju istrage i optužnice kojom je tužilac predložio izdavanje kaznenog naloga za određeno krivično djelo. Uočićete da su primjeri tužilačkih odluka koncipirani na različitom činjeničnom stanjima i pravnoj kvalifikaciji, o čemu treba voditi računa prilikom izrade vaših projektnih obaveza. Također, […]

Praktični zadatak

Poštovane studentice, poštovani studenti S obzirom da su nam, počev od 6. maja, današnji i naredni susreti u znaku skraćenog krivičnog postupka – postupka za izdavanje kaznenog naloga, kao i simulacije primjera/zadatka i izrade odgovarajućih odluka i akata, za prošli čas (6. maja 2020), kao uvod u navedeno dostavljena je dodatna literatura (kompletan tekst članka […]

Bodovna tabela

Poštovane studentice i studenti. U prilogu tabela sa ostvarenim bodovima za vježbu ‘pismena izrada optužnice’ (rok za predaju vježbe bio je 8.5.2020).   Bodovna tabela za vjezbe 3. i 4. (preuzmi)    Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić Doc. dr. Vildana Pleh  

Poziv – online kurs “Trgovina ljudima” – KP EU

Drage studentice i studenti, po pozivu Vijeća Evrope, upućujem vam materijal za online kurs: borba protiv trgovine ljudima. Imamo mogućnost da se prijavi 3-5 studenata. Rok za prijavu je 13.5.2020., a online obuka “Trgovina ljudima” koja se realizira putem HELP platforme Vijeća Evrope počinje od 20.05.2020. godine. Očekujući vaše odgovore, molim zainteresovane da mi pošalju […]