Pristup linku za Teams – konsultacije kod doc.dr. Damir Banović

Konsultacije iz naučne oblasti Teorija prava i države (Uvod u nauku o državi i pravu, Struktura prava, Filozofija prava, izborni predmeti, te II i III ciklus studija) kod doc. dr. Damir Banovića održavat će se putem Teams – Konsultacije. Konsultacije se održavaju u sljedećim terminima utorkom (od 14:00 do 17:00 h) srijedom (od 16:00 do […]

Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama – I ciklus – I godina

VAŽNA NAPOMENA: Ova informacija se odnosi na studente i studentice koji/e OBNAVLJAJU prvu godinu studija   Nastavne aktivnosti (predavanja/vježbe)  na predmetu Uvod u nauku o državi i pravu u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima i vježbama na predmetu Uvod u nauku […]

Plan rada na predmetu Uvod u nauku o državi i pravu za akademsku 2020/21 – I ciklus – I godina

Plan rada i aktivnosti na predmetu Uvod u nauku o državi i pravu za akademsku 2020/21 Izvedbeni plan realizacije nastave i vježbi za redovne i redovne samofinansirajuće (Preuzmi PDF) izvedbeni plan realizacije instruktivne nastave za vanredni i DL studij (Preuzmi PDF) Spisak literature za pripremanje ispita (Preuzmi PDF) Struktura bodova i bodovni kriterij (Preuzmi PDF)