Plan rada za predmet Struktura prava za akademsku 2023/24. godinu

Plan rada na predmetu Struktura prava za akademsku 2023/24. godinu   1. Izvedbeni plan za redovni i redovno samofinansirajući studij (Preuzmi PDF) 2. Izvedbeni plan za vanredni studij (Preuzmi PDF) 3. Literatura za pripremanje ispita (Preuzmi PDF) 4. Bodovi i bodovni kriterij za redovni i redovno samofinansirajući studij (Preuzmi PDF) 5. Bodovi i bodovni kriterij […]

Pristupni link za obavezni predmet Struktura prava za vanredni studij – I ciklus – I godina

Poštovani/e Rade lakše saradnje i komuniciranja na obaveznom predmetu Struktura prava za akademsku 2023/24 godinu (vanredni studij), formirat će se Microsoft Teams u okviru kojeg će biti postavljen izvedbeni plan, literatura i način bodovanja na predmetu. Linku možete pristupiti isključivo putem fakultetske e-mail adrese https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-7mIcOWVhSSgW0ztNoM1GoNwIDBQ6WA1idMINrUj-Hw1%40thread.tacv2/General?groupId=0c960201-5455-4fcc-aaab-79ae230cbc70&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Pristupni link za obavezni predmet Struktura prava za redovni i redovno samofinansirajući studij – I ciklus – I godina

Poštovani/e   Rade lakše saradnje i komuniciranja na obaveznom predmetu Struktura prava za akademsku 2023/24 godinu (redovni i redovno samofinansirajući studij), formirat će se Microsoft Teams u okviru kojeg će biti postavljen izvedbeni plan, literatura i način bodovanja na predmetu. Linku možete pristupiti isključivo putem fakultetske adrese https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a61UzMUP8qU2_-VVDIlV8v59Pn1i-LoLRfbF0bc999HE1%40thread.tacv2/General?groupId=514d9a94-f2f2-4540-94f5-2d15c05bc6da&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Pristupni link za MS za predmet Uvod u nauku o državi i pravi – vanredni studij – I ciklus – I godina

Pristupni link za Microsoft Teams za predmet Uvod u nauku o državi i pravu za vanredni studij akademske 2023/24. godine https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aMmgBodzB16Tkwexzegk9x0lmzs5P3moAR8Ktb-sA0BU1%40thread.tacv2/General?groupId=6d6edfb9-fe7c-43d0-aaf2-ad23c7ad8721&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 prof.dr Jasna Bakšić – Muftić prof.dr Midhat Izmirlija prof.dr Damir Banović

Pristupni link za MS za predmet Uvod u nauku o državi i pravu za redovni i RS studij – I ciklus – I godina

Pristupni link za Microsoft Teams za predmet Uvod u nauku o državi i pravu za redovni i redovno samofinansirajući studij za akademsku 2023/24. godinu https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1CYWBOHtXv4RAObZe_ST1PNjEMxpFR2UCmQrtyA81381%40thread.tacv2/General?groupId=cbe787b7-4157-40c1-9ff2-54e92c4b267b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 prof.dr Jasna Bakšić – Muftić prof.dr Midhat Izmirlija prof.dr Damir Banović