Rezultati eseja iz predmeta Nomotehnika – I ciklus – III godina

Rezultati eseja iz predmeta “Nomotehnika” za akademsku 2023/24. godinu (Preuzimi PDF) Napomena: Studenti i studentice koji/e su osvojili/e minimalno 25 bodova, stiču pravo pristupanja završnom razgovoru zakazanom u ponedjeljak (03.06.2024. godine). Maksimalan broj bodova koji se je mogao osvojiti je 44.  

Poziv za prijavu na pravnu kliniku “Izbjegličko pravo”

Pravna klinika iz izbjegličkog prava se organizira u suradnji sa UNHCR-om Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Vašim pravima BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom sigurnosti BiH i Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studenti i studentice koji se prijave na kliniku, a nakon uspješno savladanog programa, stiču mogućnost ostvarivanja prakse […]