Sudstvo za maloljetnike: link za pristup MT grupi

Poštovani/e studenti/ce, U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Sudstvo za maloljetnike kreirana je Microsoft Teams grupa . U navedenoj grupi studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials), kao i obavještenja o načinu realizacije ispita i rezultati istih. LINK ZA […]

Sudstvo za maloljetnike: link za MT grupu

U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Sudstvo za maloljetnike formirana je Microsoft Teams grupa za sve statuse studiranja. U navedenoj grupi studentima će biti dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, te relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials). Link za MT grupu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ZGNGP9K7XlGIqY8fbLIBUwNSXRKZ6nL0Lxir0cjcAc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9350fcf3-10d0-4289-a874-7391cc80f1fe&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Sudstvo za maloljetnike: Realizacija nastavnih aktivnosti u VIII semestru akad. 2020/2021 .godine

Izvedbeni plan i program rada na predmetu Sudstvo za maloljetnike za redovne i RS-studente_ice 2021 (preuzmi)  Izvedbeni plan i program rada na predmetu Sudstvo za maloljetnike za-vanredne-i-DL-studente_ice 2021 (preuzmi) Literatura za pripremanje ispita (preuzmi)  Struktura bodova i bodovni kriterij na nastavnom predmetu Sudstvo za maloljetnike (preuzmi) 

Sudstvo za maloljetnike: link za pristup timu Microsoft Teams za predavanja

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Sudstvo za maloljetnike realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad0f89dc5a7f244c5a0760e116223ab5a%40thread.tacv2/General?groupId=8644d338-f745-47c8-b860-65fcb45afa8a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Sudstvo za maloljetnike, link za ispit 22.06.2020.

Poštovane kolegice i kolege, Ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUNUtJTjZHVklTUjVDS0k2NlcyMFNVM1g0Ty4u Početak ispita: 11:00 Završetak ispita: 11:35 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Po objavljivanju rezultata ispita na službenoj stranici, povratkom na link putem kojeg ste pristupili ispitu moći će te […]

Sudstvo za maloljetnike: ispit 22. 06. 2020.

Poštovane studentice i studenti, Ispit  iz nastavnog predmeta Sudstvo za maloljetnike održat će se u ponedjeljka, 22. 06. 2020. godine u 11:00 sati za studente svih statusa. Ispit će se održati putem aplikacije Microsoft Forms. Studenti  su dužni polaganju ispita pristupiti putem e-mail adrese sa pfsa domenom, stoga je potrebno da imate aktiviran studentski e-mail […]