Sudstvo za maloljetnike, link za ispit 22.06.2020.

Poštovane kolegice i kolege, Ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUNUtJTjZHVklTUjVDS0k2NlcyMFNVM1g0Ty4u Početak ispita: 11:00 Završetak ispita: 11:35 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Po objavljivanju rezultata ispita na službenoj stranici, povratkom na link putem kojeg ste pristupili ispitu moći će te […]

Sudstvo za maloljetnike: ispit 22. 06. 2020.

Poštovane studentice i studenti, Ispit  iz nastavnog predmeta Sudstvo za maloljetnike održat će se u ponedjeljka, 22. 06. 2020. godine u 11:00 sati za studente svih statusa. Ispit će se održati putem aplikacije Microsoft Forms. Studenti  su dužni polaganju ispita pristupiti putem e-mail adrese sa pfsa domenom, stoga je potrebno da imate aktiviran studentski e-mail […]

Sudstvo za maloljetnike, link za ispit 15.06.2020.

Poštovane kolegice i kolege, Ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUQTZIQ1dGQ0tEOUcwNUMxNVQ0WlIySFowUi4u Početak ispita: 14:00 Završetak ispita: 14:35 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Po objavljivanju rezultata ispita na službenoj stranici, povratkom na link putem kojeg ste pristupili ispitu moći će te […]

Sudstvo za maloljetnike: ispit 15. 06. 2020.

Poštovane studentice i studenti, Ispit  iz nastavnog predmeta Sudstvo za maloljetnike održat će se u ponedjeljka, 15. 06. 2020. godine u 14:00 sati za studente svih statusa. Ispit će se održati putem aplikacije Microsoft Forms. Studenti  su dužni polaganju ispita pristupiti putem e-mail adrese sa pfsa domenom, stoga je potrebno da imate aktiviran studentski e-mail […]

Sudstvo za maloljetnike, online predavanja

Poštovane kolegice i kolege, Za nastavni predmet Sudstvo za maloljetnike kreirana je Microsoft Teams grupa u koju se možete pridružiti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5d3b4b2afff44c518eb3783b97b5e7f5%40thread.tacv2/Op%25C4%2587enito?groupId=5a72340e-07e1-4772-bce6-87ef395f6e99&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U grupu su postavljeni nastavni sadržaji za predavanje koje će se održati 05.06.2020. godine putem ove aplikacije sa početkom u 13:00 h. U prilogu se nalaze dvije power point prezentacije sa nastavnom […]

Odbrane seminarskih radova – 15.05.2020.

Poštovane kolegice i kolege, U prilogu se nalaze odbrane seminarskih radova: “Izvještaj Ombudsmena za ljudska prava i nivo zaštite ljudskih prava maloljetnih prestupnika”, kolegica Aide Šabanije, Emine Bajrić i Habibe Kovačić. “Uloga suda u postupku izvršenja kazne maloljetničkog zatvora”, kolegica Berine Grbo i Ismaile Agić. “Uloga suda u postupku izvršenja krivičnih sankcija za maloljetnike u Republici Hrvatskoj”, […]