Finansije i finansijsko pravo – apsolventski rok 21.6. i 5.7.2024. u 8:00

Ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo u apsolventskom ispitnom roku održat će se pismeno u petak 21.6.2024. godine sa početkom u: 8:00 sati sala III godine za redovne i redovno-samofinansirajuće apsolvente koji su ispit uredno prijavili putem eunsa platforme, 17:00 sati sala III godine za apsolvente u statusu vanrednih koji su ispit prijavili putem […]

Finansije i finansijsko pravo II termin – satnica

Redovni koji polažu integralni ispit u 9:15 Redovnosamofinansirajući koji polažu integralni ispit u 10:20 R i RS koji polažu drugi parcijalni u 11:20 sati Vanredni integralno u 17:00 sati Vanredni II parcijalni u 18:00 Studenti/ce trebaju predočiti index prije ulaska na ispit.

Pristupni link Finansije i Finansijsko pravo 2023/24 / Microsoft Teams

Poštovane studentice i studenti III godine studija, Ispod teksta se nalazi link za pristup u Ms Team – Finansije i finansijsko pravo 2023/24. r,rs,v – predavanja, vježbe i studentska praksa forimiran radi pružanja informacija o predavanjima i vježbama, postavljanja obavještenja za student/ic/e, preuzimanja i postavljanja popunjenih obrazaca za studentsku praksu, preuzimanja i pregleda: Izvedbenog plana […]

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO – RASPORED GRUPA ZA II ISPITNI TERMIN

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO, Obavezni predmet – V semestar   Ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za student/ic/e u statusu R i RS po bolonjskom studijskom programu održat će se usmeno u kabinetu predmetne nastavnice u petak 22.9.2023. godine sa početkom u: 9:15 sati student/ic/e koji polažu integralni ispit a čija prezimena počinju slovima od […]

Finansije i finansijsko pravo – raspored održavanja ispita za petak 8.9.2023.

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO, Obavezni predmet – V semestar   Ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za student/ic/e u statusu R i RS po bolonjskom studijskom programu održat će se usmeno u kabinetu predmetne nastavnice u petak 8.9.2023. godine sa početkom u:   9:30 sati student/ic/e koji polažu integralni ispit a čija prezimena počinju […]

Informacija o vremenu održavanja ispita Finansije i finansijsko pravo i Međunarodno finansijsko pravo

Ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za student/ic/e u statusu apsolvenata R i RS po predbolonjskom i bolonjskom studijskom programu održat će se usmeno u ponedjeljak 10.7.2023. sa početkom u 14:00 sati, za vanredne u 17:00 sati. u kabinetu predmetne nastavnice. Studenti/ce trebaju prijaviti ispit putem eunsa i ispitu pristupiti sa indexom. Ispit iz […]

Finansije i finansijsko pravo – link za pristup u Ms Team

Poštovane studentice i studenti III godine studija, Ispod teksta se nalazi link za pristup u Ms Team – Finansije i finansijsko pravo 2022/23. r,rs,v – predavanja, vježbe i studentska praksa forimiran radi pružanja informacija o predavanjima i vježbama, postavljanja obavještenja za student/ic/e, preuzimanja i postavljanja popunjenih obrazaca za studentsku praksu, preuzimanja i pregleda: Izvedbenog plana […]

Raspored grupa za održavanja ispita – I termin septembar- Finansije i finansijsko pravo, Međunarodno finansijsko pravo i Osnove poreskog prava

Obavještenje svi ispiti u septembarskom ispitnom roku održat će se usmeno studenti/ce su raspoređeni prema statusu neovisno o akademskoj godini upisa na studijsku godinu svi/e studenti/ce moraju imati status studenta u akademskoj 2021/22. godini, prijavljen ispit i predočiti index prilikom pristupanja ispitu – indexi se predaju u vrijeme početka ispita za naznačene grupe ispred kabineta […]

Finansije i finansijsko pravo vrijeme održavanja ispita za studente koji su akademske 2021/22. prvi put upisali apsolventski staž

Finansije i finansijsko pravo – III godina studija I termin U srijedu 22.6.2022. Studenti/ce koji su apsolventski staž u statusu redovnih i rs studen/ata/tica prvi put upisali akademske 2021/22. godine od 14:30 sati Studenti/ce koji su apsolventski staž u statusu vanrednih i dl studen/ata/tica upisali prvi put akademske 2021/22. godine u studenata i apsolventi po […]

Finansije i finansijsko pravo II termin – info o ispitu i raspored grupa

Važne napomene vezane za ispit koji će se održati u ponedjeljak 21.2.2022. godine Ispit će se održati usmeno za sve student/ic/e. Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – postepenim prihvatom kandidat/kinj/a u terminu održavanja ispita u MsTeams za koje su ispod postavljeni linkovi određeni za svaki status i generaciju uzimajući u obzir prethodno […]