Finansije i finansijsko pravo – info o ispitu II termin septembarskog ispitnog roka 15.9.2021.

U skladu sa odredbama člana 33., stav 4. Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu studenti u II terminu septembarskog ispitnog roka imaju pravo polagati samo jedan ispit. Nakon u ISSS pristiglih prijava dana 14.9.2021. godine formiran je spisak svih kandidata prijavljenih za ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo za drugi termin […]

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO INFO O ISPITU 1.9.2021. za sve generacije i statuse

Važne napomene vezane za ispit koji će se održati u srijedu 1.9.2021. godine Ispit će se održati usmeno za sve student/ic/e. Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – prihvatom kandidat/kinj/a u MsTeams za koje su ispod postavljeni linkovi određeni za svaki status i generaciju uzimajući u obzir prethodno položeno ispitno gradivo. […]

Finansije i finansijsko pravo – ispit za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž 2020/21 akademske godine

Finansije i finansijsko pravo informacije o održavanju ispita na dan srijeda 7.5.2021. godine Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja) Ispit će se održati usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu. Za redovne student/-e/-ice u 16:00 sati Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 16:30 sati Za vanredne […]

Finansije i finansijsko pravo – informacije o satnici održavanja ispita 23.6.2021.

Finansije i finansijsko pravo informacije o održavanju ispita na dan srijeda 23.6.2021. godine Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja) Ispit će se održati usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu. Za redovne student/-e/-ice u 11:00 sati Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 11:30 sati Za vanredne […]

Finansije i finansijsko pravo – ispit za studente koji studiraju po predbolonjskim pravilima studija (NPP)

Studenti koji studiraju prema Nastavnom planu i programu koji je bio u primjeni prije primjene bolonjskog modela studija, a koji su ispit iz predmeta Finansije i finansijsko pravo prijavili putem ISSS trebaju se putem elektronske pošte javiti predmetnoj nastavnici do 21.4. u 16 sati i dostaviti kontakt (elektronsku) adresu za poziv na usmeni ispit koji […]

Finansije i finansijsko pravo raspored grupa za pristup ispitu 22. i 23. februara i informacije o ispitu

Zbog velikog broja prijavljenih kandidata ispit će biti održan tokom dva dana tj. u ponedjeljak 22. i u utorak 23. februara sa početkom u 8:15 sati usmeno pozivom kandidata u Ms Teams grupu za ispit. Uvodne napomene Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – video pozivom u MsTeams do dva kandidata. […]

Finansije i finansijsko pravo – generacije upisane na III godinu 2019/20. akademske godine i ranije – poziv za formiranje grupe za II parcijalni

Pozivaju ste studenti (svih statusa) upisani na III godinu studija prvi put akademske 2019/20. godine i ranije koji su na ISSS prijavili ispit iz Finansija i finansijskog prava a imaju položen I parcijalni ispit da se u okviru MsTeams nastavnih grupa u kojima su pratili nastavu prijave za II parcijalni ispit, ili putem chat poruke […]

Obavještenje za studente koji su studentsku praksu obavili na Fakultetu u okviru nastave Studentska praksa

Obavještenje Studenti koji su prvi put upisani na III godinu studija akademske 2020/21. godine a studentsku praksu obavljaju na Fakultetu u okviru Teams grupe studentska praksa popunjene obrasce trebaju dostaviti koordinatorici, ass. Lejli Ramić MA Iur., do utorka 26.1.2021. godine u 16 sati. Detaljnije informacije su u obavještenju u prilogu kao i obrasci koje treba ispuniti […]