Finansije i finansijsko pravo raspored grupa za pristup ispitu 22. i 23. februara i informacije o ispitu

Zbog velikog broja prijavljenih kandidata ispit će biti održan tokom dva dana tj. u ponedjeljak 22. i u utorak 23. februara sa početkom u 8:15 sati usmeno pozivom kandidata u Ms Teams grupu za ispit. Uvodne napomene Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – video pozivom u MsTeams do dva kandidata. […]

Finansije i finansijsko pravo – generacije upisane na III godinu 2019/20. akademske godine i ranije – poziv za formiranje grupe za II parcijalni

Pozivaju ste studenti (svih statusa) upisani na III godinu studija prvi put akademske 2019/20. godine i ranije koji su na ISSS prijavili ispit iz Finansija i finansijskog prava a imaju položen I parcijalni ispit da se u okviru MsTeams nastavnih grupa u kojima su pratili nastavu prijave za II parcijalni ispit, ili putem chat poruke […]

Obavještenje za studente koji su studentsku praksu obavili na Fakultetu u okviru nastave Studentska praksa

Obavještenje Studenti koji su prvi put upisani na III godinu studija akademske 2020/21. godine a studentsku praksu obavljaju na Fakultetu u okviru Teams grupe studentska praksa popunjene obrasce trebaju dostaviti koordinatorici, ass. Lejli Ramić MA Iur., do utorka 26.1.2021. godine u 16 sati. Detaljnije informacije su u obavještenju u prilogu kao i obrasci koje treba ispuniti […]

Finansije i finansijsko pravo – obavještenje o prvom parcijalnom ispitu za redovne i rs studente koji ponavljaju III godinu studija i studente IV godine koji nisu položili ispit

Pravo na pristup I parcijalnom ispitu iz Finansija i finansijskog prava za studente koji ispit polažu prema Nastavnom planu i programu koji je važio prije 2018. godine, prisustvom na nastavi ostvarili su slijedeće kandidat-kinje/-i Kero Ilhana, 64967, R Adrović Ernesa, RS, 65022 Goga Eldina RS 63276 Harčin Sead 64643 Redovan IV godina I ciklus ; […]

Finansije i finansijsko pravo – Obavještenje – prijava za studentsku praksu za generaciju 2020/21

Finansije i finansijsko pravo Obavještenje – prijava za studentsku praksu za generaciju 2020/21. Finansije i finansijsko pravo_studentska praksa – Obavještenje Prijavu za studentsku praksu studenti moraju poslati sa e-mail adrese sa fakultetskom domenom. Kontakt adresa za studentsku praksu: l.ramic@pfsa.unsa.ba Vrijeme prijave utorak 1.12.2020. od 12:00 – petak 4.12.2020. do 15:00 sati.

Finansije i finansijsko pravo – lista studenata koji su ostvarili uvjet pristupa parcijalnom ispitu-dopunjena i korigirana i info o ispitu

  Obavještenje o parcijalnom ispitu za redovne i redovno-samofinansirajuće studente Prema izvedbenom planu, u skladu sa NPP, i izvodom iz Syllabusa parcijalni ispit za studente prvi put upisane na III godinu studija 2020/21. akademske godine održat će se 30.11.2020. godine u terminu predavanja posredstvom MS Formsa. Studenti koji su: prisustvovali nastavi 80%, što sa prethodnih […]

Finansije i finansijsko pravo – vanredni i dl studenti – link instruktivna nastava – obavještenje o nadoknadi časova od 12.10.2020., Izvod iz syllabusa, literatura, distribucija nastavnog opterećenja i konsultacije

Nadoknada časova planiranih za 12.10.2020. godine, koja je prethodno planirana 7.12. održat će se u umjesto u ponedjeljak 7.12.2020. godine u ponedljeljak 28.12.2020. godine s početkom u 17 sati. Razlog pomjeranja je održavanje ispita i nastave na dva predmeta III godine na isti dan. Ostali časovi nastave odvijat će se prema oglašenom rasporedu. Nastavni čas traje […]