Finansije i finansijsko pravo – lista studenata koji su ostvarili uvjet pristupa parcijalnom ispitu-dopunjena i korigirana i info o ispitu

  Obavještenje o parcijalnom ispitu za redovne i redovno-samofinansirajuće studente Prema izvedbenom planu, u skladu sa NPP, i izvodom iz Syllabusa parcijalni ispit za studente prvi put upisane na III godinu studija 2020/21. akademske godine održat će se 30.11.2020. godine u terminu predavanja posredstvom MS Formsa. Studenti koji su: prisustvovali nastavi 80%, što sa prethodnih […]

Finansije i finansijsko pravo – vanredni i dl studenti – link instruktivna nastava – obavještenje o nadoknadi časova od 12.10.2020., Izvod iz syllabusa, literatura, distribucija nastavnog opterećenja i konsultacije

Nadoknada časova planiranih za 12.10.2020. godine održat će se u ponedjeljak 7.12.2020. godine s početkom u 17 sati. Ostali časovi nastave odvijat će se prema oglašenom rasporedu. Nastavni čas traje 30-45 minuta. Konsultacije putem Ms Teams: Ponedjeljak od 12:00 do 12:45 Četvrtak od 12:00 do 15:00. I parcijalni ispit  za vanredne i dl studente prvi put […]

Finansije i finansijsko pravo – link za predavanja i vježbe – izvod iz Syllabusa i plan realizacije nastave

Ispod se nalazi link za pristupanje predavanju i vježbama za redovne i redovno-samofinansirajuće studente III godine I ciklusa studija iz predmeta Finansije i finansijsko pravo – prva sesija počinje u ponedjeljak 19.10.2020. godine u 13:15 sati: Edina Sudžuka: Predavanja i vježbe I sesija  posted in FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO – REDOVNI I RS STUDENTI / […]

Finansije i finansijsko pravo – dodatni ispitni termin 6.10.2020. – informacije o načinu izvođenja ispita

Za dodatni ispitni termin, koji će se u skladu sa Odlukom o dodatnom ispitnom terminu u II septembarskom ispitnom roku, broj:01-1225/20, koju je Fakultet donio 15.9.2020. godine i oglasio na web stranici, održati 6.10.2020. godine, do 1.10.2020. godine u 16 sati, pristigle su 32 slijedeće blagovremene i uredno popunjene prijave studenata – Index broj: Studenti DL […]

Finansije i finansijsko pravo – info ispit 21.9.- bolonjski i stari NPP

FINANSIJE i FINANSIJSKO PRAVO 21.9.2020. Uvodne napomene: za samo dvije grupe studenata ispit će se održati u jutarnjim satima usmeno (MS Teams video poziv – student mora biti sam u prostoriji, pokazati index i po potrebi share screen) i ne postoji mogućnost pristupanja drugih kandidata u raspoređene grupe. Ostali studenti ispit će polagati pismeno u […]

Finansije i finansijsko pravo 5.9.2020.

Testu pristupate u MS Teamsu u okviru opcije Files. Ispit redovne i redovno samofinansirajuće studente koji polažu integralno počinje u 10:00 sati i traje 60 minuta, u slučaju tehničkih poteškoća urađeni test šaljite direktno na e-mail adresu e.sudzuka@pfsa.unsa.ba (tolerancija samo par minuta tj. do 11:02 – testovi pristigli nakon toga neće biti pregledani); Ispit redovne i redovno samofinansirajuće […]