Međunarodno privatno pravo II – nastava za vanredne studente

Vanredni studenti su dužni priključiti se vježbama koje se održavaju četvrtkom u 18h putem platforme Microsoft Teams. Također, ovi studenti su slobodni priključiti se predavanjima koja se održavaju četvrtkom u 15h, u skladu sa njihovim mogućnostima. Upute za pristup MT su dostupne u prethodnoj objavi.

Međunarodno privatno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

Poštovane kolege i kolegice, Predavanja na nastavnom predmetu Međunarodno privatno pravo II realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3e742ffe2db4abab67d7d4a4c1c1641%40thread.tacv2/conversations?groupId=22e475d1-0b46-40de-8f33-259acb73f58a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    Link za pristup timu za vanredne […]

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Međunarodno privatno pravo I – link vanredni i DL studenti

Poštovane kolegice i kolege, Prvom parcijalnom pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 10.00h:   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5s1KQJ1cNvBNne0FlI0PZHJUN1A1RFMwWEhCQUw3MDI0SFIxVFRST0VWNi4u   Početak ispita: 10:00 Završetak ispita: 10:30 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom.   Prof. dr Edin Muminović