Link za pristup timu Pravo zaštite potrošača redovni i RS studij 20/21 – Pravo zaštite potrošača – I ciklus – IV godina

Poštovane kolegice i kolege, nastava na predmetu Pravo zaštite potrošača za redovne i RS studente u ljetnom semestru akademske 20./21. godine održavat će se pitem MS Team kojem se možete pridružiti putem donjeg linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac76efff26e247ff9ada499d3e56457a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8b28dd8-dee2-4f52-8d98-9bc8e9674bf8&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Datum i satnica za ispit iz Prava zaštite potrošača – Pravo zaštite potrošača – I ciklus – IV godina

Ispit iz predmeta Pravo zaštite potrošača u dodatnom oktobarskom roku akademske 2019/2020. godine održat će se u ponedjeljak 5.10.2020. godine sa početkom u 17h u aplikaciji MS Teams. U cilju pristupa ispitu studenti se moraju prijaviti u odgovarajući MS tim preko donjeg linka, te predmetnoj nastavnici poslati prijave do ponedjeljka 5.10.2020. godine u 12h. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9f8d470e388f4e878197e9ac18ff2975%40thread.tacv2/conversations?groupId=1fbae1f3-8650-496f-a19c-9502011bc829&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  […]

Oktobarski ispitni rok iz predmeta Pravo zaštite potrošača – Pravo zaštite potrošača – I ciklus – IV godina

Studentice i studenti koji u oktobarskom roku žele polagati ispit iz predmeta Pravo zaštite potrošača mogu to uraditi u terminu kojeg će odrediti Uprava Fakulteta i koji će biti naknadno bjavljen na web stranici Fakulteta. U tom cilju neophodno je da: nakon što termin bude objavljen predmetnoj nastavnici pošalju elektronsku prijavu  te se prijave u […]

Obavijest o ispitu iz predmeta Pravo zaštite potrošača 18.9.2020. – Pravo zaštite potrošača – I ciklus – IV godina

Ispit iz predmeta Pravo zaštite potrošača, zakazan za 18.9.2020. godne, održat će se sa početkom u 17h putem platforme MS Teams. Studenti koji namjeravaju ispit polagati parcijalno treba da budu članovi tima Pravo zaštite potrošača – septembar 2020. – parcijalni ispit i da se u tim prijave putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc30607dabf847799ce48d0ee40bb556%40thread.tacv2/conversations?groupId=8614e04b-9bec-4aac-b675-ca3c15d97bf1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Studenti koji namjeravaju ispit polagati […]

Obavijest o ispitu iz predmeta Pravo zaštite potrošača (septembar 2020.) – PZP – I ciklus – IV godina

Obavještavaju se studentice i studenti koji 4.9. i 18.9.2020. godine polažu ispit iz predmeta Pravo zaštite potrošača da će se ispit u oba termina održati sa početkom u 17h putem aplikacije MS Teams. Kako biste pristupili polaganju ispita potrebno je da se preko donjih linkova prijavite u odgovarajući tim. Prvi link je dodijeljen timu u […]