Monetarno i bankarsko pravo – 27.5.2020.

Obavještenje – nastava, konsultacije i ispit Nastava Danas se u okviru nastavnih aktivnosti obrađuje nekoliko tema i prezentacije su postavljene u prilogu ispod ovog teksta: 26. Finansijska kriza – uloga banaka na nastanak i razvoj krize – Selma Dedović 27. Islamsko bankarstvo – Fazlić Elma 28. Razvojne banke u BiH – Maida Hadžiavdić 32. Osiguranje […]

Monetarno i bankarsko pravo XIII sedmica, 20.5.2020.

Prema Izvedbenom planu nastave danas se obrađuju slijedeće teme: Svjetske berze, berzansko poslovanje i berzansko pravo BiH; Krediti i kamate, Banke i agencije za bankarstvo, ombudsmen za bankarstvo i bankarska tajna. Slijedeće sedmice će biti postavljene prezentacije o razvojnim bankama, islamskom bankarstvu, Vatikanskoj banci, uloga banaka u finansijskim krizama, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, […]

Monetarno i bankarsko pravo 11.5.2020. i 13.5.2020.

Slijedeći izvedbeni plan nastave iz predmeta Monetarno i bankarsko pravo 2019/2020 akademske godine, prema kojem u XII sedmici nastave ljetnjeg semestra imamo dva bloka nastave, u nastavku su postavljene prezentacije studenata sa izdvojenim kontrolnim pitanjima za provjeru znanja i korisni linkovi. 11.5.2020. 1. Monetarno pravo – prezentacija – Bešić Merima 2. Monetarni suverenitet – Bašić […]

Monetarno i bankarsko pravo 22.4.2020.

Monetarno pravo prezentacija april 2020   Obavještenje za studente koji pohađaju Monetarno i bankarsko pravo u ljetnjem semestru 2019/20 godine Nakon što seminarski radovi budu pojedinačno prihvaćeni, studenti trebaju u sedmici od 27.4. do 3.5.2020. godine dostaviti prezentaciju.  Prezentacije će biti postavljane u rubrici Monetarno i bankarsko pravo u skladu sa Izvedbenim planom nastave. Uz […]

Monetarno i bankarsko pravo – teme za seminarske radove 2020.

Spisak tema za seminarske radove iz izbornog predmeta Monetarno i bankarsko pravo u 2020. godini može se preuzeti na linku ispod: Monetarno i bankarsko pravo teme za seminarske r. 20  Studenti putem e-mail poruka treba da prijave temu seminarskog rada (navesti ime i prezime, status i broj indexa) do 1.4.2020. godine, te da rad u […]

Monetarno i bankarsko pravo – informacije o realizaciji nastave 2019/2020

Izvedbeni plan nastave iz predmeta Monetarno i bankarsko pravo u akademskoj 2019/20 godini za redovne, rs, dl i vanredne studente Izvedbeni-plan-Monetarno-i-bankarsko-pravo 19-20 Izvod iz Syllabusa Monetarno i bankarsko pravo Izvod-iz-Syllabusa-MONETARNO-I-BANKARSKO-PRAVO-19 Konsultacije: srijeda od 14:00 do 17:45 kabinet 309. Napomene: Seminarski radovi su obavezna aktivnost redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata koja se evaluira i sastavni je […]

Monetarno i bankarsko pravo – obavještenje o nadoknadi nastave, gostujućem predavanju i odbranama seminarskih radova

  Obavještenje o nadoknadi nastave, gostujućem predavanju i odbranama seminarskih radova   Nadoknada časova od 2.4.2019. godine održat će se 26.4.2019.godine. Gostujuće predavanje na temu “Centralno bankarstvo s osvrtom na CB Bosne i Hercegovine” održat će se u petak 26.4.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sali postdiplomskog studija (III sprat lijevo). Odbrane seminarskih […]

Monetarno i bankarsko pravo – izvedbeni plan i izvod iz Syllabusa s literaturom 2018/19

Izvedbeni plan nastave iz predmeta Monetarno i bankarsko pravo u akademskoj 2018/19 godini za redovne, rs, dl i vanredne studente Izvedbeni plan 2018-19 Monetarno i bankarsko pravo Izvod iz Syllabusa Monetarno i bankarsko pravo Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO 19 Konsultacije: srijeda od 14:00 do 17:45 kabinet 309. Napomene: Seminarski radovi su obavezna […]

Monetarno i bankarsko pravo – izvedbeni plan i izvod iz Syllabusa s literaturom

Monetarno i bankarsko pravo izborni predmet VIII semestar – ljetni semestar 2017/18 akademske godine Izvedbeni plan Izvedbeni plan 2017-18 Monetarno i bankarsko pravo izvod iz Syllabusa s literaturom Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO Spisak tema za seminarske radove 2018. s napomenama o rokovima prijave teme, dostavljanja radova i terminu konsultacija tokom izrade rada. Monetarno i […]