Historija prava BiH: Obavezna literatura i dodatni materijali za pripremu ispita

Srpski građanski zakonik OIZ za CG Austrijski građanski zakonik Medžella 99 pravnih pravila Medžella-kupoprodaja Ramazanski-zakon Fetve Sudovi komparativna studija Ehlimana Memišević isječak Historija šerijatskog prava Fikret Karčić isječak Idžtihad kao najviši izraz islamskog genija Enes Durmišević isječak Primjena Medželle u postosmanskoj Bosni i Hercegovini Mehmed Bećić Osmansko tanzimatsko pravo i austrougarski pravni poredak u Bosni i […]

Historija prava BiH: opće informacije o nastavnom predmetu

Upute za pristup ispitu HPBiH 23 09 2021 Obavijest o održavanju ispita HPBiH 23 09 2021 Rezultati završnog testa od 09.09.2021.  Upute za pristup ispitu HPBiH 09.09.2021 Obavijest o održavanju ispita HPBiH 09.09.2021. Rezultati završnog testa od 08 07 2021 HPBiH Upute za održavanje ispita HPBiH 8 juli Obavijest o održavanju ispita HPBiH juli 2021 […]

Historija države BiH: opće informacije o nastavnom predmetu

Upute za pristup ispitu HDBiH 23 09 2021 Obavijest o održavanju ispita HDBiH 23 09 2021 Rezultati ispita od 02.09.2021. HDBiH Upute za pristup ispitu HDBiH 02 09 2021 Obavijest o održavanju ispita HDBiH 02.09.2021 Rezultati završnog testa od 25.02.2020. HDBiH Upute za pristup ispitu HDBiH 25. februar Obavijest o održavanju ispita HDBiH 25. februar […]

Historija prava BiH – rezultati ispita

Rezultati završnog ispita od 08 oktobra 2020 Historija prava BiH Rezultati završnog ispita od 24 septembra 2020 Historija prava BiH Rezultati završnog ispita od 10 septembra 2020 Historija prava BiH

Historija države BiH – satnica ispita

Upute za održavanje ispita Historija države BiH 08.10.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija države BiH 24.09.2020. Upute za održavanje ispita iz Historije države BiH 05.09.2020 Upute za održavanje ispita Historija države BiH 03.09.2020.    

Historija prava BiH: upute za on-line završne ispite

Upute za održavanje ispita Historija prava BiH 08.10.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija prava BiH 24.09.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija prava BiH 10.09.2020. Upute za završni ispit Historija prava BiH 23 juli 2020 Upute za završni ispit Historija prava BiH 09. juli 2020. Upute za završni ispit Historija prava BiH 25 juni 2020