Historija prava BiH 2023/2024 – Opće informacije i obavijesti

Rezultati ispita HPBiH 05.07.2024. Raspored održavanja ispita 05.07.2024. Rezultati ispita održanog 21.06.2024. Raspored održavanja ispita 21.06.2024. Bodovi za učešće u diskusiji na predavanjima Obavijest o terminima izvođenja vježbi Obavijest o odbrani samostalnih istraživačkih radova Obavijest za vanredne studente Rezultati prvog semestralnog testa od 05.04.2024.  Raspored polaganja semestralnog testa Obavijest o izmjeni režima izvođenja nastave Informacije […]

Historija prava BiH 2023/24: materijali za nastavu i ispite

LITERATURA I GRADIVO ZA PRIPREMANJE ISPITA: PRVI TEST (PRVI DIO) LITERATURA: Mustafa Imamović, Uvod u historiju i izvore bosanskog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2006. + Fikret Karčić, Historija šerijatskog prava, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005, str. 143-164. Slobodan pristup: Historija-serijatskog-prava-Fikret-Karcic-dodatni-materijal-za-I-test + M. Akif Ajdin, „Pravo kod Osmanlija“, Historija osmanske države i civilizacije, […]

Historija države BiH 2023/2024 – Obavezna literatura i dodatni materijali

Materijali za pripremu ispita: Materijali za drugi test: Carigradska konvencija Zemaljski ustav za Bosnu i Hercegovinu Vidovdanski ustav Oktroisani ustav Akti prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a Odabrana mišljenja Badinterove komisije Materijali za prvi test: Ban Stjepan II Kotromanić daruje Vukoslava Hrvatinića Povelja bana Stjepana II Kotromanića Dubrovčanima Tekst ahdname Vilajetski zakon 1867 Tekstovi za diskusije u okviru […]

Historija države BiH 2023/2024 – Opće informacije i obavijesti

Rezultati ispita od 16.02.2024. Raspored polaganja ispita 16.02.2024. Rezultati ispita od 02.02.2024. (ispravka) Raspored polaganja završnog ispita 2.2.2024. Bodovi za učešće u diskusiji na predavanjima (ispravka) Obavijest o promjeni termina nastave (vanredni studenti) Obavijest o izmjeni režima izvođenja nastave (27. i 28.12.2023.) Rezultati prvog semestralnog testa održanog 22.11.2023. Obavijest o izmjeni termina predavanja Raspored polaganja […]

Historija prava BiH 2022/2023: Obavezna literatura i dodatni materijali za pripremu ispita

Opšti imovinski zakonik za CG Srpski građanski zakonik Medžella-99 pravnih pravila Medžella i OGZ Medžella-kupoprodaja Ramazanski zakonik Kanunnama za Crnu Goru Fetve Sidžil mostarskog kadije Ban Stjepan II sporovi s Dubrovnikom Austrougarska reforma pravosuđa i građanskog postupka Mehmed Bećić – dodatni materijal za II test Historija šerijatskog prava Fikret Karčić – dodatni materijal za I […]

Historija prava BiH 2022/2023: Opće informacije i obavijesti

Rezultati ispita HPBiH 23 09 2023 Rezultati ispita HPBiH (nakon uvida u rad) 09 09 2023 Raspored polaganja završnog ispita HPBIH 23 09 2023 Rezultati ispita HPBiH 09.09.2023. Raspored polaganja završnog ispita HPBIH 09.09.2023. Rezultati ispita HPBiH 07.07.2023. Raspored polaganja završnog ispita HPBIH 07.07.2023. Promjena termina uvida i upisa ocjena Rezultati ispita HPBiH 23.06.2023. Raspored […]

Historija države BiH 2022/2023: Opće informacije i obavijesti

Rezultati ispita HDBiH 22 09 2023 Raspored polaganja završnog ispita HDBIH 22.09.2023. Rezultati ispita HDBiH 08.09.2023. Raspored polaganja završnog ispita HDBIH 08.09.2023. Rezultati ispita HDBiH 16.02.2023. Obavijest o izmjeni termina evidentiranja redovnog pohađanja nastave u index Raspored održavanja ispita 16.02.2023. Obavijest o evidentiranju prisustva na nastavi Rezultati ispita HDBiH 26 01 2023 Raspored održavanja ispita […]

Historija prava BiH 2021/2022: Obavezna literatura i dodatni materijali za pripremu ispita

Srpski građanski zakonik OIZ za CG Austrijski građanski zakonik/Opći građanski zakonik Medžella – 99 pravnih pravila Medžella – kupoprodaja Ramazanski zakon Fetve Sidžil mostarskog kadije Povelja bana Stjepana II – sporovi s Dubrovnikom Sudovi – komparativna studija Historija šerijatskog prava Idžtihad kao najviši izraz islamskog genija Primjena Medželle u postosmanskoj Bosni i Hercegovini Austrougarska reforma […]

Historija prava BiH 2021/2022 – opće informacije o predmetu

Rezultati ispita Historija prava BiH 29 09 2022 Raspored polaganja ispita 29 09 2022 Rezultati ispita Historija prava BiH 16 09 2022 Obavijest o terminu održavanja završnog ispita 15.09.2022. Rezultati ispita Historija prava BiH 07 07 2022 nakon uvida Rezultati ispita Historija prava BiH 07 07 2022 Obavijest o terminu održavanja završnog ispita 05 07 […]