Osnovi prava Evropske unije– obavještenje za studente koji su pristupili završnoj evaluaciji znanja 13.01.2021. godine

Poštovani/e, U skladu sa Odlukom o bezuslovnom upisu u narednu studijsku godinu Nastavnog naučnog vijeća od 15.10.2020. godine (dostupno na: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-bezuslovnom-upisu-u-narednu-studijsku-godinu.pdf), studenti i studentice koji su položili ispit iz nastavnog predmeta Osnovi prava Evropske unije na završnoj evaluaciji znanja održanoj 13.01.2021. godine, a nemaju položene sve ispite sa I godine studija dužni su se javiti predmetnom […]

Osnovi prava Evropske unije, prvi parcijalni ispit- vanredni i DL studenti – link

Poštovane kolegice i kolege, Prvom parcijalnom ispitu pristupate putem ovoga linka koji će biti aktivan u tačno 17.00h: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5hXmKN5tRftDj9Xfes1kTeJUMjdTR0JSUVFKWDZKNDI0UlkxWVFHMTNHMS4u    Početak ispita: 17:00 Završetak ispita: 17:45 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom.   Prof. dr Nežla Borić asst. Damir Muminović MA iur.