Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 22.06.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 14.06.2021. godine Obavijest za predbolonjski sistem studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 22.06.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PETKA, 18.06.2021. godine do 12h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]

Obavijest o načinu određivanja ispitnog termina u junsko-julskom ispitnom roku iz predmeta Pravo privedenog sistema za studente koji polažu ispit po NPP iz 2011.godine

Katedra pravno-ekonomskih nauka Pravo privrednog sistema  Sarajevo, 18.05.2021.godine OBAVIJEST Prema naznaci datoj u Rasporedu ispita za II godinu studija, za studente koji polažu ispit iz predmeta Pravo privrednog sistema prema Nastavnom planu i programu iz 2011.godine, termin ispita u junsko-julskom ispitnom roku će biti utvrđen nakon što se okonča prijava ispita i utvrdi tačan broj […]

Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 27.04.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 19.04.2021. godine Obavijest za predbolonjski sistem studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 27.04.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PETKA, 23.04.2021. godine do 12h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]

Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 13.04.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 07.04.2021. godine Obavijest za predbolonjski sistem studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 13.04.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PONEDJELJKA, 12.04.2021. godine do 12h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]

Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 16.02.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 11.02.2021. godine Obavijest za predbolonjski sistem studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 16.02.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PONEDJELJKA, 15.02.2021. godine do 12h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja […]