Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 21.09.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 14.09.2021. godine Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 21.09.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PETKA, 17.09.2021. godine do 10h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]

Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 31.08.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 25.08.2021. godine Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 31.08.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PONEDJELJKA, 30.08.2021. godine do 10h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]

Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 06.07.2021. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomska politika Sarajevo, 28.06.2021. godine Obavijest za predbolonjski režim studiranja – ispit iz predmeta Ekonomska politika zakazan za 06.07.2021. godine Studenti_ce koji_e su uredno prijavili_e ispit u isss sistemu potrebno je da se do PETKA, 02.07.2021. godine do 12h prijave putem e-mail adrese l.ramic@pfsa.unsa.ba u cilju prosljeđivanja tehničkih uputa o načinu […]