KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I: linkovi za pristup Microsoft Teams grupama, akad. 2023/2024

Poštovani/e studenti/ce, U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Krivično procesno pravo I formirane su Microsoft Teams grupe shodno statusu studiranja. U navedenim grupama studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials), kao i obavještenja o načinu realizacije ispita i rezultati […]

KPP I: obavještenje o načinu realizacije ispita 16.2.2023.

Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I održat će se u pismenoj formi u četvrtak, 16.2.2023. godine, prema sljedećem rasporedu: 1. redovni studenti/ice i redovno samofinansirajući studenti/ice: sala III godine sa početkom u 10:30 sati 2. vanredni studenti/ice sala III godine sa početkom u 17:00 sati

KPP I: rezultati ispita održanog 2.2.2023. godine za redovne i RS studente

Poštovane kolegice i kolege, rezultati ispita objavljeni su u MT grupi, link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYtNXqGkkZCqOXlBl_D0Do5SmUovk0ZvTjHwsGA0jgow1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3c7d819-3514-4ef1-bce5-ff56f591d19a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Uvid u rad i upis konačnih ocjena održat će se u petak, 3.2.2023. godine, u 14:00 sati u kabinetu prof. dr. Vildane Pleh.

KPP I: upis ocjena 2.2.2023.

Poštovane kolegice i kolege, upis ocjena za studente koji su položili ispit iz Krivičnog procesnog prava I 11.1.2023. godine izvršit će se u četvrtak, 2.2.2023. godine, u 10:30 u kabinetu prof.dr. Vildane Pleh (broj kabineta 314). Upis ocjene će se izvršiti samo ukoliko je ispit uredno prijavljen u eUNSA sistemu.