Duplikat diplome

Za izdavanje duplikata diplome potrebno je predati u studentsku službu: zahtjev za izdavanje duplikata diplome (preuzima se na šalteru studentske službe) potvrda iz Službenog lista da je diploma proglašena nevažećom uplatnicu/potvrdu o uplati na transakcijski račun Pravnog fakulteta sa naznakom : „Duplikat diplome“  43,20 KM-izdavanje diplome uplata I, 46,80 KM-Izdavanje diplome uplata II uplatnicu/potvrdu o uplati […]

Duplikat indexa

Za izdavanje duplikata indexa potrebno je predati na šalter studentske službe: zahtjev za izdavanje duplikata indexa (preuzima se na šalteru studentske službe) potvrdu iz Službenog lista da je stari indeks proglašen nevažećim novi indeks (kupuju se na III spratu Rektorata Univerziteta u Sarajevu) uplatnicu/potvrdu o uplati na transakcijski račun Pravnog fakulteta sa naznakom : „Duplikat indexa“ […]

Promjena statusa/načina studiranja studenta

Ako student koji plaća školarinu u određenoj studijskoj godini pokaže dobar uspjeh, odnosno položi sve ispite iz te godine i postigne prosječnu ocjenu najmanje 8, može dobiti javno finansirano mjesto za nastavak studija na tom ciklusu i to u skladu sa statutom i mogućnostima organizacione jedinice/visokoškolske ustanove.  (Zakon o visokom obrazovanju KS, Službene novine KS, […]

Mirovanje prava i obaveza studenta

Studentu se može odobriti mirovanje statusa studenta („zaleđivanjem statusa“) u izuzetnim slučajevima i najduže jednu godinu. Za odobravanje mirovanja statusa studenta potrebno je predati u studentsku službu: index zahtjev (preuzima se na šalteru studentske službe) dokaz o ostvarivanju prava na mirovanje statusa drugi relevantni dokumenti na zahtjev Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena! NAPOMENA: Pod izuzetnim slučajevima […]

Gubitak statusa redovnog studenta / Prestanak važenja statusa studenta

Redovni student gubi taj status kada dva puta zaredom obnovi istu studijsku godinu i ne ispuni uslove za upis u narednu studijsku godinu, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. Status studenta prestaje: okončanjem ciklusa studija, ispisom sa fakulteta, isključenjem sa fakulteta po postupku i uz uvjete utvrđene zakonom, statutom ili drugim odgovarajućim […]

Obaveze studenata nakon završenog studija / izdavanje uvjerenja o diplomiranju

Svi studenti koji okončaju studij i ispune sve obaveze u skladu sa nastavnim planom i programom studija po kojem su studirali, dužni su da u studentsku službu predaju u roku od 7 dana nakon položenog zadnjeg ispita, slijedeće dokumente: index pečat iz biblioteke o razduženju zahtjev za izdavanje uvjerenja/diplome o završenom studiju (preuzima se na šalteru) […]

Ispis

Za ispis sa Pravnog fakulteta potrebno je predati  na šalter studentske službe: index zahtjev za ispis (preuzima se na šalter studentske službe) pečat iz biblioteke o razduženju uplatnicu/potvrdu o uplati 50,00 KM na transakcijski račun Pravnog fakulteta sa naznakom : „Ispis“. Rok za izdavanje ispisnice je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata. NAPOMENA: Studentu […]

Revers (dokumenata iz srednje škole)

Za izdavanje dokumenata na revers potrebno je predati na šalter studentske službu: index zahtjev za revers (preuzima se na šalter studentske službe) NAPOMENA: Pravo uzimanja dokumenata na revers imaju samo aktivni studenti (upisani u tekuću školsku godinu).

Preuzimanje dokumenata/ javnih isprava

Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti. Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 42/13) su: diploma o stečenom […]