Duplikat diplome

Za izdavanje duplikata diplome potrebno je predati u studentsku službu: zahtjev za izdavanje duplikata diplome (preuzima se na šalteru studentske službe) potvrda iz Službenog lista da je diploma proglašena nevažećom uplatnicu/potvrdu o uplati na transakcijske račune : „Duplikat diplome“  43,20 KM-izdavanje diplome uplata I, 46,80 KM-Izdavanje diplome uplata II Rok za izdavanje duplikata diplome  je […]

Realizacija nastavnih aktivnosti na Radnom pravu-redovni studij u akad. 2023/2024

Uvaženi studenti /ice V semestra akad. 2023/2024.godine, U okviru MT grupe Radno pravo R+RS 2023/2024 u „files“ su postavljeni materijali vezani za osnovne informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na nastavnom predmetu Radno pravo, i to: (1) Izvedbeni plan: a) predavanja i b) vježbi; (2) Način vrednovanja i ocjenjivanja rada redovnih studenata/ica – Struktura bodova i […]

Mirovanje prava i obaveza studenta

Studentu se može odobriti mirovanje statusa studenta („zaleđivanjem statusa“) u izuzetnim slučajevima i najduže jednu godinu. Za odobravanje mirovanja statusa studenta potrebno je predati u studentsku službu: index zahtjev (preuzima se na šalteru studentske službe) dokaz o ostvarivanju prava na mirovanje statusa drugi relevantni dokumenti na zahtjev Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena! NAPOMENA: Pod izuzetnim slučajevima […]