Penologija: Realizacija nastavnih aktivnosti u akad. 2020/2021 .godine

Izvedbeni plan i program rada na Penologiji predavanja za redovne i RS studente 2021 (preuzmi)  Izvedbeni plan i program rada na Penologiji za vanredne i DL studente 2021 (preuzmi)  Izvedbeni-plan-vježbi-za-redovne-i-rs-studente (preuzmi) Literatura Struktura bodova i bodovni kriterij na nastavnom predmetu Penologija (preuzmi) 

Penologija: link za pristup timu Microsoft Teams za vježbe

Poštovane/i studenti/ce, Vježbe iz nastavnog predmeta Penologija realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali vježbama, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad0eda08557544180982ac474be5ae0b4%40thread.tacv2/conversations?groupId=2fe30a40-8940-439a-9451-f195db66f83d&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne i DL: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae973c6f9da2c44d1a8fadbc034c44001%40thread.tacv2/conversations?groupId=28848b12-d12d-4627-99a9-c8f38d507d94&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Penologija: link za pristup timu Microsoft Teams za predavanja

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Penologija realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c42c2ec968b41a597ff56d4452f56c3%40thread.tacv2/conversations?groupId=a184d013-c354-4087-a2a7-45e80700324a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne i DL: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dfc3ef2f50549d8a7615871789b4d08%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee8689c1-7ae3-48a7-9964-cb0d09b757f1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Penologija: link za pristupanje MT grupi – ispit za apsolvente 05.02.2021.

Obavještavaju se studenti i studentice da će se ispit iz nastavnog predmeta Penologija zakazan za 05.02.2021. godine održati putem Microsoft Teams grupe. Grupi pristupate putem linka: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad197609a46cf4cedac5f9adeae6d39e2%40thread.tacv2/General?groupId=2a6e2a56-a309-496e-92d4-3bec19a416d5&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Penologija, link za integralni ispit 29.09.2020. (svi statusi)

Poštovane kolegice i kolege, Integralnom ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUMFc4OFc2MDRGRVlXNkEwOFRDVTBUUUZXMy4u   Početak ispita: 17:00 Završetak ispita: 18:00 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Sva pitanja u testu su obavezna, stoga je nužno da odgovorite na svako. U suprotnom nećete […]

Penologija, link za II parcijalni ispit 29.09.2020. (svi statusi)

Poštovane kolegice i kolege, Drugom parcijalnom ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUM0VQR0pLTEsxRUlHNE0wM1c2UDlEQ0pEWi4u Početak ispita: 17:00 Završetak ispita: 17:45 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Sva pitanja u testu su obavezna, stoga je nužno da odgovorite na svako. U suprotnom nećete […]

Penologija, ispit predbolonjski režim studija – link 29.09.2020.

Poštovane kolegice i kolege, Ispitu pristupate putem linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5lgRXR2iECZGmie9OTMV8MJUNUhPNktXWkFEVzRLVExHSUNHM0c5NU9aSy4u   Početak ispita: 17:00 Završetak ispita: 17:30 Ispitu pristupate putem dodijeljene studentske e-mail adrese sa pfsa domenom. Molimo Vas da obratite pažnju da Vaše odgovore na ispitna pitanja pošaljete blagovremeno. Sva pitanja u testu su obavezna, stoga je nužno da odgovorite na svako. U suprotnom nećete moći […]

Penologija, obavještenje održavanju ispita za studente koji studiraju shodno predbolonjskom režimu studija 29.09.2020.

Poštovane studentice i studenti, Ispit iz nastavnog predmeta Penologija za studente koji studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studija održat će se u utorak, 29. 09. 2020. godine, prema sljedećem rasporedu:  Redovni, redovnosamofinansirajući, vanredni i DL  studenti u 17:00 sati Početak ispita: 17:00  Završetak ispita: 17:30 Ispit će se održati putem aplikacije Microsoft Forms. Studenti […]