PENOLOGIJA: linkovi za pristup MT grupama

Poštovani/e studenti/ce, U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Penologija formirane su Microsoft Teams grupe shodno statusu studiranja. U navedenim grupama studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials), kao i obavještenja o načinu realizacije ispita i rezultati istih. Link za […]

Penologija: ispit 14.2.2024.

Poštovane kolegice i kolege, ispit zakazan za srijedu, 14.2.2024. godine, održat će se u usmenoj formi prema sljedećem rasporedu: redovni i RS studenti u 11:00 sati, kabinet prof.dr. Vildane Pleh (broj kabineta: 233) vanredni studenti u 17:00 sati, kabinet prof. dr. Vildane Pleh (broj kabineta: 233).

Penologija: obavještenje o načinu realizacije ispita 31.1.2024.

Poštovane kolegice i kolege, ispit zakazan za srijedu, 31.1.2024. godine, održat će se u usmenoj formi prema sljedećem rasporedu: – Redovni i redovno-samofinansirajući studenti u 13:00 sati (kabinet prof. dr. Vildane Pleh) – Vanredni studenti u 17:00 sati (kabinet prof. dr. Vildane Pleh)

Penologija: linkovi za pristup MT grupama

U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Penologija formirane su Microsoft Teams grupe shodno statusu studiranja. U navedenim grupama studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, te relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials). Link za redovne i redovno samofinasirajuće studente/ice (PREDAVANJA):https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5XSnUuonXsY-TG4fHXJtJqqOAFX3kqsXELn0HIOf8YY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd68f898-257a-4066-adef-9789ad79a1e2&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za redovne i redovno […]

PENOLOGIJA: rezultati ispita održanog 24.1.2023. godine

Uvid u rad održat će se u četvrtak, 26.1.2023. godine, u terminu od 11:15 do 11:45, u kabinetu v.ass. Ene Gotovuše, MA iur, kabinet 307 (III sprat).Upis konačnih ocjena obavit će se u utorak, 31.1.2023. godine, u 17:00 sati, u kabinetu prof.dr. Vildane Pleh (broj kabineta 314).   REZULTATI ISPITA PENOLOGIJA 24 1 2023 (preuzmi) 

Penologija: obavještenje o načinu realizacije ispita 20.9.2022.

Ispit iz nastavnog predmeta Penologija održat će se usmeno prema sljedećem rasporedu: redovni studenti/ice i redovno samofinansirajući studenti/ice: utorak, 20.9.2022.godine, sa početkom u  10:00 sati,  kabinet prof.dr. Vildane Pleh. vanredni studenti/ice: utorak, 20.9.2022. godine, sa početkom u 17:00 sati,  kabinet prof.dr. Vildane Pleh.

Penologija: obavještenje o načinu realizacije ispita 6.9.2022.

Ispit iz nastavnog predmeta Penologija održat će se usmeno prema sljedećem rasporedu: redovni studenti/ice i redovno samofinansirajući studenti/ice: utorak, 6.9.2022.godine, sa početkom u  10:00 sati,  kabinet prof.dr. Vildane Pleh. vanredni studenti/ice: utorak, 6.9.2022. godine, sa početkom u 17:00 sati,  kabinet prof.dr. Vildane Pleh.