Raspored ispita u akademskoj 2020/2021. godini – II ciklus studija

Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra pravno-ekonomskih nauka Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra za drzavno i međunarodno javno pravo Raspored ispita za II ciklus studija – Katedra krivicnog prava Raspored ispita za II ciklus studija – […]