Raspored ispitnih termina u akademskoj 2023/24. godini – II ciklus studija

Katedra građanskog prava 2023./2024. Katedra krivičnog prava 2023./2024. Katedra pravno-ekonomskih nauka 2023./2024. Katedra za državno i međunarodno javno pravo 2023./2024. Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo 2023./2024.     ISPITNI TERMINI ZA STUDENTE/ICE KOJI OBNAVLJAJU GODINU: Način prijave ispita za studente/ice ponovce mogu se pronaći na sljedećem linku: Prijava ispita za studente ponovce . Krajni rok […]