Nasljedno pravo – pristupni linkovi za ispit

Važne napomene:  I dio rade studenti svih statusa studiranja prema početnom slovu prezimena II dio je različit za R i RS studente, te za V i DL studente, pa se studentima skreće pažnja da pronađu svoju grupu prema uputama ispod i odgovarajućem početnom slovu prezimena Studenti su dužni da osiguraju sigurnu internet konekciju i ostale […]

Nasljedno pravo – obavještenje o pomjeranju satnice ispita

Obavještavaju se studenti koji pristupaju ispitu iz Nasljednog prava 07.09.2021. da će početak ispita biti pomjeren za 18h, a kako bi studenti koji polažu ispite na I godini, zakazane u isto vrijeme, mogli pristupiti oba ispita. Linkovi za pristup I i II dijelu ispita će biti objavljeni neposredno pred početak ispita.

Nasljedno pravo – linkovi i grupe za ispit

Studenti koji su položili I parcijalni test rade II dio.  Studenti koji su u akademskoj 2019/2020. položili II dio rade samo I dio.  Studenti koji polažu integralno rade I i II dio.  I DIO Vrijeme izrade testa je 30 minuta, a linkovi će biti dostupni u 17:00. Vodite računa da test predate prije isteka vremena, […]

Nasljedno pravo – informacije o ispitu 14. 07. 2021.

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 14. 07. 2021. će se održati u 17h (I dio) i u 17:40h (II dio) putem platforme Microsoft Forms. Studenti koji rade integralno rade oba dijela. Pristupni linkovi će biti objavljeni deset minuta ranije, zajedno sa informacijama o vremenu izrade. Dodatne napomene: Studenti su dužni da osiguraju sigurnu internet […]

Nasljedno pravo – linkovi za pristup ispitu

Važne napomene: Studenti koji su položili I parcijalni test rade II dio. Studenti koji su u akademskoj 2019/2020. položili II dio rade samo I dio. Studenti koji polažu integralno rade I i II dio.  Vanredni i DL studenti rade I dio prema dodijeljenoj grupi u skladu sa slovom prezimena, a II dio grupu E ili […]

Nasljedno pravo – informacije o ispitu 30.06.2021.

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 30.06. će se održati u 17h (I dio) i u 17:40h (II dio) putem platforme Microsoft Forms. Studenti koji rade integralno rade oba dijela. Pristupni linkovi će biti objavljeni deset minuta ranije, zajedno sa informacijama o vremenu izrade. Dodatne napomene: Studenti su dužni da osiguraju sigurnu internet konekciju i […]