Raspored polaganja ispita 26.06.2024.

Studenti pristupaju ispitu u skladu sa rasporedom: 16:30 – studenti koji polažu drugi parcijalni test 17:00 – studenti koji polažu integralni ispit Studenti su dužni ponijeti indeks i prethodno prijaviti ispit putem Eunsa. Oni koji ne budu imali indeks i prijavu, ne mogu pristupiti.

Raspored polaganja parcijalnog testa

Studenti pristupaju parcijalnom testu u skladu sa sljedećim rasporedom: 17:00 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od A do K 17:40 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od L do Ž i vanredni studenti koji su ostvarili pravo na pristup ovom testu Studenti su dužni ponijeti indeks. […]