Pristupni linkovi za parcijalni test

Vrijeme izrade parcijalnog testa je 30 minuta, a linkovi će biti dostupni u 17:00. Vodite računa da test predate prije isteka vremena, jer se isti automatski zatvara u 17:29:59, nakon čega predaja više neće biti moguća. Studenti pristupaju grupi za izradu s obzirom na početno slovo prezimena, bez obzira na status, prema sljedećem rasporedu: Grupa A: L, […]

Nasljedno pravo – informacije o parcijalnom testu

Parcijalni test iz Nasljednog prava će biti održan dana 21.04.2021. putem platforme Microsoft Forms. Test će biti održan sa početkom u 17:00 i trajat će 30 minuta. Pristupni linkovi za test i raspored grupa će biti oglašeni naknadno, najkasnije 5 minuta prije početka testa. Linkovi će biti oglašeni na timovima Nasljedno pravo 2020/2021, te Nasljedno […]

Ispit iz Građanskog prava i Nasljednog prava za studente koji studiraju po predbolonjskim pravilima studiranja

Studenti koji studiraju po predbolonjskim pravilima studiranja, koji namjeravaju polagati ispit iz Građanskog prava ili Nasljednog prava dana 12.04.2021. godine, su dužni poslati prijavu sa imenom i prezimenom, brojem indeksa i predmetom koji polažu do petka, 09.04.2021. godine do 17h na n.muftic@pfsa.unsa.ba Ispit će biti organizovan usmeno putem platforme Microsoft Teams 12.04.2021. godine u 18h. Studenti koji […]

Pristupni link za prvi parcijalni test

Predviđeno vrijeme za rad je 20 minuta. Studenti su dužni test poslati najkasnije u 16:19:59h, jer će poslije toga automatski biti zatvoren sistem. Pristupni link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5vKgLH6hrcJIiqQ3xs-TX9xUNk5EOVQ5NkNIUEU0NEw1NFFBN0U4TkQ2VS4u