NP- termin polaganja ispita 04.07.2023.

Studenti pristupaju testu u skladu sa sljedećim rasporedom: 14:00 – studenti koji polažu drugi parcijalni test i studenti koji polažu integralni test sa početnim slovom prezimena od A do D 17:00 – ostali studenti koji polažu integralni test i vanredni studenti Studenti su dužni ponijeti indeks. Oni koji ne budu imali indeks, ne mogu pristupiti […]