Nasljedno pravo – linkovi za pristup ispitu

Vrijeme izrade ispita: 20 minuta (testove je potrebno poslati najkasnije do 19:29:59, jer će nakon toga Microsoft Forms automatski onemogućiti pristup i slanje) Grupa A – svi studenti kojima se broj indeksa završava sa 0, 2, 4, 6 ili 8 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5gFc7F0c9iVMiG54589V9oBUMjdYNzJXMzlZQklHNTRORURIVUxZRTBEMi4u  Grupa B – svi studenti kojima se broj indeksa završava sa 1, 3, 5, […]

Informacija o izmjeni prethodne objave

Obavještavaju se studenti da je prethodna objava o ispitu iz Nasljednog prava izmijenjena, zbog čega se svi koji polažu ispit 07.09.2020. godine pozivaju da je ponovo otvore i upute se u izmjene.

Informacije o ispitu zakazanom za 07.09.2020. godine

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 07.09.2020. će se održati kako slijedi: Prvi parcijalni test će biti održan pismeno putem platforme Microsoft Forms u terminu koji će biti naknadno oglašen. Drugi parcijalni test će biti održan usmeno putem platforme Microsoft Teams. Svi studenti koji polažu drugi parcijalni test su dužni da se priključe 07.09.2020. u 09h na Microsoft Teams […]

Nasljedno pravo – informacije u vezi sa ispitom zakazanim za 21.07.2020.

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 21.07.2020. će se održati kako slijedi: Prvi parcijalni test će biti održan pismeno putem platforme Microsoft Forms u 17:10h. Drugi parcijalni test će biti održan usmeno putem platforme Microsoft Teams. Svi studenti koji polažu integralni ispit ili samo drugi parcijalni test su dužni da se priključe 21.07.2020. u 09h […]

Nasljedno pravo – informacije o ispitu

Pisani ispit iz Nasljednog prava će biti održan putem Microsoft Formsa sa početkom u 17:10h 07.07.2020. Kako bi pristupili ispitu, studenti trebaju imati fakultetsku email adresu. Linkovi za pristup će biti objavljeni na MS Teams Nasljedno pravo.

Nasljedno pravo – informacije u vezi sa ispitom

Pisani ispit iz Nasljednog prava će biti održan putem Microsoft Formsa sa početkom u 17:10h 07.07.2020. Kako bi pristupili ispitu, studenti trebaju imati fakultetsku email adresu. Linkovi za pristup će biti objavljeni na MS Teams Nasljedno pravo. Prvi i drugi parcijalni test će biti održani u odvojenim terminima. Studenti koji rade integralni ispit pristupaju izradi […]