Predavanja Nasljedno pravo, materijali

Drugi dio prezentacije ugovori nasljednog prava sa riješenim primjerom: Ugovori nasljednog prava II dio Dopunska literatura za ugovor o nasljeđivanju pošto ovaj ugovor nije obuhvaćen u udžbeniku: Ugovor o nasljedjivanju dopunska literatura