Današnje doba modernih tehnologija i globalizacije donosi brze promjene u svim aspektima ljudskog života. Zbog toga se javlja potreba za što bržim i pravovremenim obrazovanjem koje će istovremeno biti široko dostupno.
DL studij odnosno e-learning možemo definisati kao korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju prijenosa znanja bez obzira na vrijeme i mjesto polaznika edukacije s jedne i predavača s druge strane. E-learning donosi mnogo prednosti kao što su:
Omogućava korisnicima kvalitetno sudjelovanje u nastavi i kada udaljenost, raspored i slične okolnosti to čine nemogućim. Široka dostupnost istovremeno omogućava i istovremeno sudjelovanje velikog broja korisnika.
E-learning kursevi su dostupni 24 sata dnevno što omogućava najefikasnije moguće iskorištavanje vremena. Polaznici sami biraju kada će i kako pristupiti kursevima s obzirom da imaju stalan pristup materijalima i nastavi koju pohađaju.
E-learning omogućava posebno dinamičnu interakciju između predavača i studenata kao i studenata međusobno. Svaki pojedinac doprinosi nastavi pokretanjem, odnosno sudjelovanjem u raspravama koje se tiču određene teme.
U sklopu sistema omogućena je integracija i pristup drugim izvorima bitnim za gradivo koje se podučava i proučava.
Vjerujemo da će ovaj način pohađanja nastave u mnogome olakšati studij studentima koji su zaposleni te ostalima kojima druge obaveze ne dozvoljavaju prisustvo na predavanjima u učionici.

Više informacija o DL-u (učenju na daljinu) na I ciklusu studija na Pravnom fakultetu možete dobiti na sljedećoj e-mail adresi: studentska@pfsa.unsa.ba.

Informacije o DL-u (učenju na daljinu) na II ciklusu studija možete dobiti putem sljedeće e-mail adrese: postdiplomski@pfsa.unsa.ba.

Ukoliko imate tehničkih problema sa pristupom na DL platformu, molimo Vas da se obratite putem e-mail adrese: podrska@pfsa.unsa.ba.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Adresa:

Obala Kulina bana 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (0)33 206-350 (centrala)
+387 (0)33 206-360 (sekretarijat)
+387 (0)33 206-355 (fax)
+387 (0)33 223-136 (studentska služba – I ciklus / dodiplomski studij)
+387 (0)33 223-973 (studentska služba – II i III ciklus / postdiplomski studij)

E-mail

Sekretarijat:sekretarijat@pfsa.unsa.ba
Studentska služba:studentska@pfsa.unsa.ba
Postdiplomski studij:postdiplomski@pfsa.unsa.ba

WEBsite support: podrska@pfsa.unsa.ba