Your Name (required)


  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Adresa:

  Obala Kulina bana 7
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Telefon:

  +387 (0)33 206-350 (centrala)
  +387 (0)33 206-360 (sekretarijat)
  +387 (0)33 206-355 (fax)
  +387 (0)33 223-136 (studentska služba – I ciklus / dodiplomski studij)
  +387 (0)33 223-973 (studentska služba – II i III ciklus / postdiplomski studij)

  E-mail

  Dekanat: dekanat@pfsa.unsa.ba
  Studentska služba: studentska@pfsa.unsa.ba
  Postdiplomski studij: postdiplomski@pfsa.unsa.ba

  IT support: podrska@pfsa.unsa.ba