Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Sekretar fakulteta Vesna Lazić MA iur.
Kontakt e-mail: v.lazic@pfsa.unsa.ba

Javnost rada

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 21/19) Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi:

NNV (Nastavno-naučno vijeće)

2022

JANUAR – X (MT) sjednica 12.01.2022

FEBRUAR – XI (elektronska) sjednica 9.2.2022

FEBRUAR – XII (elektronska) sjednica 18.2.2022

MART – XIII (MT) sjednica 9.3.2022

MART – XIV (elektronska) sjednica 14.3.2022

MART – XV (elektronska) sjednica 17.3.2022

MART – XVI (elektronska) sjednica 28.3.2022

APRIL – XVII (MT) sjednica 13.4.2022

APRIL – XVIII (elektronska) sjednica 21.4.2022

MAJ – XIX sjednica 11.5.2022

MAJ – XX (elektronska) sjednica 17.5.2022

MAJ – XXI (tematska) sjednica 30.5.2022

JUNI – XXII sjednica 1.6.2022

JUNI – XXIII (elektronska) sjednica 8.6.2022

2021
JANUAR – LXVIII sjednica 20.01.2021

FEBRUAR – LXIX sjednica 10.02.2021

MART-  LXX sjednica 10.03.2021 

MART – LXXI (elektronska) sjednica 25.03.-26.03.2021

APRIL – LXXII (elektronska) sjednica 01.04.2021

APRIL – LXXIII sjednica 14.04.2021

MAJ – LXXIV (elektronska) sjednica 12.05.2021

MAJ – LXXV (telefonska) sjednica 19.05.2021

JUNI – LXXVI (tematska) sjednica 02.06.2021

JUNI – LXXVII sjednica 09.06.2021

JUNI – LXXVIII (elektronska) sjednica 17.06.2021

JUNI – LXXIX (elektronska sjednica – 25.06.-26.06.2021

JULI – LXXXI (elektronska) sjednica 09.07.-10.07.2021

JULI – LXXXII (MT) sjednica 14.07.2021

SEPTEMBAR – LXXXIII (MT) sjednica 02.09.2021

SEPTEMBAR – LXXXIV (MT) sjednica 15.09.2021

SEPTEMBAR – LXXXV (elektronska) sjednica 24.09.2021

OKTOBAR – I (elektronska) sjednica 04.10.2021

OKTOBAR – II (elektronska) sjednica 08.10.2021

OKTOBAR – III (MT) sjednica 13.10.2021

OKTOBAR – IV (elektronska) sjednica 22.10.2021

NOVEMBAR – V (elektronska) sjednica 02.11.2021

NOVEMBAR – VI (elektronska) sjednica 09.11.2021

NOVEMBAR – VII (MT) sjednica 10.11.2021

DECEMBAR – VIII (elektronska) sjednica 08.12.2021

DECEMBAR – IX (elektronska) sjednica 10.12.2021 – 11.12.2021

2020

Ostalo

Javne nabavke

Konkursi i oglasi

Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Objava propisa

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Adresa:

Obala Kulina bana 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (0)33 206-350 (centrala)
+387 (0)33 206-360 (sekretarijat)
+387 (0)33 206-355 (fax)
+387 (0)33 223-136 (studentska služba – I ciklus / dodiplomski studij)
+387 (0)33 223-973 (studentska služba – II i III ciklus / postdiplomski studij)

E-mail

Dekanat: dekanat@pfsa.unsa.ba
Studentska služba: studentska@pfsa.unsa.ba
Postdiplomski studij: postdiplomski@pfsa.unsa.ba

IT support: podrska@pfsa.unsa.ba