Stručne službe

– Služba za pravne poslove

Viši stručni saradnik za pravne i personalne poslove

Haris Starhonić, BA iur

Email: h.starhonic@pfsa.unsa.ba

Administrativni sekretar u dekanatu

Almira Humačkić

Viši samostalni referent
Email: a.humackic@pfsa.unsa.ba

Samostalni referent i
daktilograf

Suada Kalajdžić

Email: s.kalajdzic@pfsa.unsa.ba

– Služba za opće poslove

Služba za nastavu

– Služba računovodstvo i finansije

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.