Služba za nastavu

Odjel za rad sa studentima I ciklusa studija

 

Raisa Kojić, BA iur.
Šefica Studentske službe

raisa.kojic@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-136

Adi Beganović, MA iur.

studentska@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-136

Miralem Kahriman, MA iur.

studentska@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-136

 

Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija

 

Danica Pejić, dipl. sociolog

postdiplomski@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-973


Edna Tutić, MA iur.

postdiplomski1@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-973


Dževad Lilić

postdiplomski2@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-973


Sanela Panjeta, dipl. pravnik

postdiplomski3@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-973

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.