Katalog i baze podataka

 

Katalog biblioteke u COBISS sistemu

U ovom katalogu možete pretraživati literaturu prema različitim kriterijima, uključujući i pretragu prema ključnim riječima. Ukoliko knjigu koju tražite ne nađete tu, naročito starija izdanja, obratite se osoblju biblioteke, budući da je samo mali dio fonda obrađen u COBISS-u. Sva pitanja i nejasnoće vezane za online katalog biblioteke možete uputiti na: biblioteka@pfsa.unsa.ba

Časopisi i novine

Biblioteka Pravnog fakulteta u Sarajevu posjeduje iznimno bogatu zbirku periodičkih publikacija, a o tome svjedoči i podatak da se u posjedu Biblioteke nalazi oko 2400 naslova ove vrste publikacija. Jedan dio periodičkih publikacija nabavlja se putem pretplate, ali zahvaljujući razvijenoj saradnji sa fakultetima, univerzitetima, pojedincima i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu Biblioteka svake godine znatno obogaćuje ovaj dio fonda i putem poklona i razmjene. Biblioteka svake godine distribuira Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, kao i druge publikacije objavljene u sklopu izdavačke djelatnosti Fakulteta, različitim institucijama s kojima ima saradnju.Edukacija korisnika

Stručna saradnica u biblioteci educira korisnike o vrstama i načinu korištenja različitih informacijskih resursa. Edukacija se obavlja na sva tri ciklusa studija, te kroz svakodnevne upute i pomoć pri pretraživanju u prostorijama Biblioteke radnim danima od 11.00 do 14.00 sati.


Sudska praksa

Baza sudskih odluka u vezi primjene EKLJP u BIH

HUDOC – European Court of Human Rights

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

CURIA – Sud Europske unije

Naučne baze

HeinOnline

HeinOnline je baza koja sadrži preko 2,700 serijskih publikacija iz oblasti prava. Osim velikoj kolekciji akademskih časopisa, omogućava pristup ustavima i zakonskim tekstovima te sudskoj praksi različitih država.

EBSCOhost

U okviru  EBSCOhosta korisnicima biblioteke omogućen je pristup većem broju baza, među kojima posebno izdvajamo:

  • Academic Search Ultimate
  • Central and Eastern European Academic Source
  • eBook Academic Collection

Da biste pristupili EBSCOhostu morate imati korisničko ime i šifru koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke, uključujući i pomoć pri pretraživanju.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL je repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz Centralne i Istočne Evrope. Veliki broj časopisa koji izlaze u BiH dostupan je u ovom repozitoriju.

Science Direct

Science Direct jedna je od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija.

Web of Science

Web of Science omogućava pristup multidisciplinarnim bazama koje sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih naučnih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija.

Scopus

Scopus je multidisciplinarna baza koja sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija. Društvene nauke pokrivaju 24% ukupnog sadržaja baze.

Pristup bazama HeinOnline, CEEOL, Science Direct, Scopus i Web of Science vrši se preko registriranih IP adresa, tj. moguć je samo s računara na fakultetu. Studenti u tu svrhu mogu koristiti i računare u Biblioteci.

Online izvori s otvorenim pristupom

Izbor bosanskohercegovačkih online dostupnih pravnih i srodnih časopisa:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.