Katalog i baze podataka

 

Katalog biblioteke u COBISS sistemu

COBISS+

U ovom katalogu možete pretraživati literaturu prema različitim kriterijima, uključujući i pretragu prema ključnim riječima. Ukoliko knjigu koju tražite ne nađete tu, naročito starija izdanja, obratite se osoblju biblioteke, budući da je samo mali dio fonda obrađen u COBISS-u. Isto važi i za serijske publikacije. Sva pitanja i nejasnoće vezane za online katalog biblioteke možete uputiti na: biblioteka@pfsa.unsa.ba


Edukacija korisnika

Rukovoditeljica Biblioteke educira korisnike o vrstama i načinu korištenja različitih informacijskih resursa. Edukacija se obavlja na sva tri ciklusa studija, te kroz svakodnevne upute i pomoć pri pretraživanju u prostorijama Biblioteke radnim danima od 11.00 do 14.00 sati.

Naučne baze

HeinOnline

HeinOnline je baza koja sadrži preko 2,700 serijskih publikacija iz oblasti prava. Osim velikoj kolekciji akademskih časopisa, omogućava pristup ustavima i zakonskim tekstovima te sudskoj praksi različitih država.

EBSCOhost

U okviru  EBSCOhosta korisnicima biblioteke omogućen je pristup većem broju baza, među kojima posebno izdvajamo:

  • Academic Search Ultimate
  • Central and Eastern European Academic Source
  • eBook Academic Collection

Da biste pristupili EBSCOhostu morate imati korisničko ime i šifru koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke, uključujući i pomoć pri pretraživanju.

BeckOnline

U sklopu ove baze, a u saradnji s IRZ-om, omogućen nam je pristup modulu Zivilrecht PREMIUM International za tri korisnička mjesta. Baza se može koristiti u prostorijama Biblioteke.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL je repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz Centralne i Istočne Evrope. Veliki broj časopisa koji izlaze u BiH dostupan je u ovom repozitoriju.

Science Direct

Science Direct jedna je od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija.

Web of Science

Web of Science omogućava pristup multidisciplinarnim bazama koje sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih naučnih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija.

Scopus

Scopus je multidisciplinarna baza koja sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija. Društvene nauke pokrivaju 24% ukupnog sadržaja baze.

Pristup bazama HeinOnline, CEEOL, Science Direct, Scopus i Web of Science vrši se preko registriranih IP adresa, tj. moguć je samo s računara na fakultetu. Studenti u tu svrhu mogu koristiti i računare u Biblioteci.

 

Online izvori s otvorenim pristupom

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti značajnom broju naučnih časopisa otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  • DOAB (Directory of Open Access Books) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti velikom broju broju akademskih knjiga otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  • EUR-Lex omogućava pristup različitim dokumentima Evropske unije uključujući Official Journal of the European Union, sudsku praksu i međunarodne sporazume.
  • ODS – sistem za pristup službenim dokumentima UN-a.
  • SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – referira naučne periodične publikacije koje izlaze u Republici Srbiji. Sadrži bibliografski opis članaka, sažetke radova i sve citirane reference, a članci objavljeni u časopisima otvorenog pristupa dati su u punom tekstu.
  • Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – omogućava slobodan pristup velikom broju naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti. Člancima je moguće pristupiti u punom tekstu.

Izbor bosanskohercegovačkih online dostupnih pravnih i srodnih časopisa:

Sudska praksa

Baza sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju VSTV-a

Baza sudskih odluka u vezi s primjenom EKLJP u BiH

HUDOC – European Court of Human Rights

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

CURIA – Sud Europske unije

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.