Katalog i baze podataka

 

Katalog biblioteke u COBISS sistemu

COBISS+

U ovom katalogu možete pretraživati literaturu prema različitim kriterijima, uključujući i pretragu prema ključnim riječima. Ukoliko knjigu koju tražite ne nađete tu, naročito starija izdanja, obratite se osoblju biblioteke, budući da je samo mali dio fonda obrađen u COBISS-u. Isto važi i za serijske publikacije. Sva pitanja i nejasnoće vezane za online katalog biblioteke možete uputiti na: biblioteka@pfsa.unsa.ba


Naučne baze

HeinOnline

HeinOnline je baza koja sadrži preko 2,700 serijskih publikacija iz oblasti prava. Osim velikoj kolekciji akademskih časopisa, omogućava pristup ustavima i zakonskim tekstovima te sudskoj praksi različitih država.

EBSCOhost

U okviru  EBSCOhosta korisnicima biblioteke omogućen je pristup većem broju baza, među kojima posebno izdvajamo:

  • Academic Search Ultimate
  • Central and Eastern European Academic Source
  • eBook Academic Collection

Da biste pristupili EBSCOhostu morate imati korisničko ime i šifru koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke, uključujući i pomoć pri pretraživanju.

JSTOR

JSTOR je multidisciplinarna baza koja obuhvaća različite zbirke arhivskih i tekućih brojeva naučnih časopisa.

Science Direct

Science Direct jedna je od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija.

Web of Science

Web of Science omogućava pristup multidisciplinarnim bazama koje sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih naučnih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija.

Scopus

Scopus je multidisciplinarna baza koja sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija. Društvene nauke pokrivaju 24% ukupnog sadržaja baze.

Pristup bazama HeinOnline, CEEOL, JSTOR, Science Direct, Scopus i Web of Science vrši se preko registriranih IP adresa, tj. moguć je samo s računara na Fakultetu. Studentice i studenti u tu svrhu mogu koristiti i računar u Biblioteci.

 

Online izvori s otvorenim pristupom

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti značajnom broju naučnih časopisa otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  • DOAB (Directory of Open Access Books) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti velikom broju broju akademskih knjiga otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  • EUR-Lex omogućava pristup različitim dokumentima Evropske unije uključujući Official Journal of the European Union, sudsku praksu i međunarodne sporazume.
  • ODS – sistem za pristup službenim dokumentima UN-a.
  • SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – referira naučne periodične publikacije koje izlaze u Republici Srbiji. Sadrži bibliografski opis članaka, sažetke radova i sve citirane reference, a članci objavljeni u časopisima otvorenog pristupa dati su u punom tekstu.
  • Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – omogućava slobodan pristup velikom broju naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti. Člancima je moguće pristupiti u punom tekstu.

Izbor bosanskohercegovačkih online dostupnih pravnih i srodnih časopisa:

Sudska praksa

Baza sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju VSTV-a

Baza sudskih odluka u vezi s primjenom EKLJP u BiH

HUDOC – European Court of Human Rights

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

CURIA – Sud Europske unije

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.