ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ 2021./2022. GODINI

Ispitni rokovi I godina Ispitni rokovi II godina Ispitni rokovi III godina Ispitni rokovi IV godina Ispitni rokovi predbolonjski / stari režim   PRIJAVA ISPITA I CIKLUS STUDIJA, PREDBOLONJSKA PRAVILA STUDIRANJA / STARI PROGRAM

Dodatni ispitni rok

Dodatni ispitni rok I godina Dodatni ispitni rok II godina Dodatni ispitni rok III godina Dodatni ispitni rok IV godina Dodatni ispitni rok Predbolonjski studij  

Raspored nastave Zimski semestar akademske 2021/22. godine

Raspored I godina VANREDNI STUDIJ Raspored I godina REDOVNI STUDIJ Raspored II godina REDOVNI STUDIJ Raspored II godina VANREDNI STUDIJ Raspored III godina REDOVNI STUDIJ Raspored III godina VANREDNI STUDIJ Raspored IV godina REDOVNI STUDIJ Raspored IV godina REDOVNI STUDIJ * Svi oblici nastave realiziraju se putem aplikacije Microsoft Teams