Ispit – Metodologija istraživanja – II ciklus

Ispit iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja održat će se u četvrtak, 7.7.2022. u 17 sati (posebni ispitni rok za studente/ice koji/e su upisali/e aposolventski staž akademske 2021/22. godine). Ispit ce se održati putem MS Teamsa. Studenti/ce ispitu pristupaju putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ1A0L_HZlxYzKxrc9elM8Yf3mycAUvawT-jr4oubLhY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34a8f4a8-9ed3-4471-9319-7e72fdd65cb6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Posebni ispitni rok – II ciklus – Metodologija istraživanja

Ispit iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja (za studente/ice koji/e ispunjavaju uslove pristupanja posebnom ispitnom roku) održat će se u zakazanom ispitnom terminu (23.6.2022.) u 17 sati. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ1A0L_HZlxYzKxrc9elM8Yf3mycAUvawT-jr4oubLhY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34a8f4a8-9ed3-4471-9319-7e72fdd65cb6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Popravni ispitni termin – Metodologija istraživanja – II ciklus

Ispit iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja (II ciklus) održat će se prema utvrđenom rasporedu u četvrtak 17,2,2022, godine.  Ispit će se održati putem MS Temasa: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSGKaehYSIn_Yar05SQ0oTUAM4A8yTONUdqPt2WeyrDc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=98048da2-0924-4aba-b546-ed9c617a5a62&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Ispit će se održati poslije 17 sati, a u okviru tima kojem studenti/ce mogu pristupiti putem gore navedenog linka, dostupna je informacija o rasporedu grupa.

Redovni ispitni termin – Metodologija istraživanja – II ciklus

Ispit iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja (II ciklus studija) održat će se prema utvrđenom rasporedu 3.2.2022. godine. Studenti/ce koje/i pristupaju usmenom završnom usmenom razgovoru, trebaju se prijaviti do 2.2.2022. do 20 sati u MS Teams “Metodologija istraćivanja – usmeni završni ispit” putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSGKaehYSIn_Yar05SQ0oTUAM4A8yTONUdqPt2WeyrDc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=98048da2-0924-4aba-b546-ed9c617a5a62&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Studenti/ce koje/i pristupaju evidentiranju ocjena na temelju stečenih bodova tokom […]

Metodologija istraživanja – II ciklus – Osnovne informacije

Poštovane/i studentice/i, nastava na predmetu Metodologija istraživanja počinje u četvrtak, 21.10.2021. godine. Nastava će se održavati u okviru MS Teams grupe “Metodologija istraživanja – zajednički obavezni predmet – II ciklus – Akademska 2021/22”. Link putem kojeg pristupate grupi je: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRMgSD56FD_bsIzc43MYEJKkvCsN_QY5wsvxMdCYcLnU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3035aa38-a119-4d21-bd25-271b9641bbaf&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U grupi su (files – class materials) već dostupne osnovne informacije o predmetu (izvedbeni plan, literatura i […]