Informacija o popravnom ispitnom roku – Metodologija istraživanja – II ciklus

Ispit iz predmeta Metodologija istraživanja održat će se prema utvrđenom rasporedu u četvrtak, 18.2.2021. godine. Ispit će se održati online, putem MS Teams: studenti/ce koji/e su usvojili/e minimalno 55 bodova tokom semestra i ne pristupaju završnom usmenom razgovoru (redovni studij od 16 sati; vanredni studij u 18 sati):  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac3285fb5f2e4cc4a59c6f900d4fd1e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=2704d12c-dd35-4cc9-b609-6cb8a83c963e&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 studenti/ce koji/e su usvojili/e minimalno 55 bodova […]

Informacija o održavanju ispita (redovni ispitni termin) – Metodologija istraživanja – II ciklus studija

Ispit iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja održat će se prema utvrđenom rasporedu u četvrtak, 4.2.2021. godine (redovni ispitni rok). 1. Studenti/ce koji/e su tokom semestra ostvarili/e minimalno 55 bodova i ne pristupaju usmenom završnom ispitu. Redovni studij u 8 sati; vanredni studij u 17 sati. Link za pristup u tim: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66a7a55089074fd4a0edc0e6f12ac8ab%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9758b27-1cc6-4464-8462-1bca1debb9b3&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e   2. Studenti/ce koji/e […]

Metodologija istraživanja – II ciklus – DOPUNA I IZMJENA IZVEDBENOG PLANA

Poštovane studentice/i, na osnovu Odluke NNV-a o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Pravnog fakulteta u Sarajevu za studijsku 2020./21. godinu, došlo je do dopune i izmjene u izvedbenom planu na nastavnom predmetu Metodologija istraživanja. Dopunjeni i izmijenjeni plan predavanja za redovne i redovne-samofinansirajuće studente/ice, dostupan je u okviru MS Teams grupe: “Metodologija istraživanja – redovni […]

Podsjetnik – Metodologija istraživanja – II ciklus

Radnu verziju Vježbe 1 studenti/ice trebaju dostaviti putem platforme Teams u grupama po smjerovima/katedrama (ili izuzetno putem e-maila), u periodu od 6.11.2020. godine do 9.11.2020. godine. Radovi koji budu dostavljeni nakon (ili prije predviđenih rokova) neće biti uzeti u razmatranje. Timovi po smjerovima/katedrama su formirani (u slučaju da smatrate da je napravljena neka greška i […]

Linkovi za nastavne aktivnosti – Metodologija istraživanja – II ciklus

Predavanja iz nastavnog predmeta Metodologija istraživanja, održat će se prema utvrđenom rasporedu u četvrtak, 29.10.2020. godine. Kako bi pristupile/i predavanjima, studentice/i se trebaju pridružiti timu, i to: REDOVNI STUDIJ,putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac29459a6a356463ea989c7ffb58c861c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a0ee717-d062-44d0-8e27-eddb289ebf4d&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 VANREDNI STUDIJ, putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3694875595134904a53d66bb5e4ce5c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=54876107-6e69-4ec2-a716-d4b2f3f07b82&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Zainteresirane/i studentice/i, konsultacijama zakazanim za srijedu (u terminu od 14:30 do 18:15) mogu se pridružiti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbf57d94aecb4025acc9a2a66539812f%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6a10fcb-97b2-4963-a9c8-0433c53ba99b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Doc. dr Amila Ždralović  […]