Obavještenje o nastavi za Moderne pravne kodifikacije predviđene za 26. 01. i 04. 03.

Poštovane kolegice i kolege, nastava i vježbe iz Modernih pravnih kodifikacija, zakazani za 26. 02. i 04. 03. se neće održati u predviđenom terminu zbog službenog odsustva nastavnika i saradnika. Sa nastavom počinjemo 11. 03. kada ćete biti obaviješteni o terminima nadoknade nastave za dane 26. 02. i 04. 03. Sretan početak ljetnog semestra! Doc. […]

KPH: informacije o vježbama za 4.12.2023. godine

Poštovane kolegice i kolege, Vježbe iz KPH predviđene za ponedjeljak 4.12.2023. godine obavit će se prema sljedećem rasporedu: I grupa 8 – 10; II grupa 13 – 15. Časovi predstavljaju nadoknadu za vježbe zakazane za dan 18.12.2023. godine (koje neće biti održane).

KPH: Rezultati I parcijalnog testa

Redovni studenti RS studenti Vanredni studenti Studenti koji su osvojili 21. bod i više položili su I parcijalni test. Uvid u rad i upis bodova obavit će se u ponedjeljak, 20.11.2023. godine u 10:00 sati u sali I godine. Vježbe iz predmeta KPH predviđene za dan 20.11.2023. godine, počet će u 10:00 sati.