MPK- Usmeni ispit- Redovni i redovnosamofinansirajući- 20.09.2021.

Obavještavaju se redovni i redovnosamofinasirajući kandidati da će se ispit iz MPK obaviti 20.09.2021. godine sa početkom u 13,00 časova putem Teams aplikacije. Link za prijavu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awTZbHZ2i3jkqO5wbNfGlmKlWAUzyMyrF88oHVU64J641%40thread.tacv2/conversations?groupId=e0d1a4b9-88cf-4454-acbd-1494d0bd0f38&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prof. dr. Edin Halapić

KPH- Usmeni ispit 20.09.2021. Redovni i redovnosamofinansirajući

Obavještvaju se redovni i redovnosamofinansirajući kandidatia d će se ispti iz KPH održati 20.09.2021. godine sa početkom u 11,00 časova putem Teams aplikacije. Link za prijavu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apCV1TOdd98LNn6CeA9BuMjxHEIf5KfmqQ5Tuyaa9pDs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fb196c2-d096-443d-9f55-77d9fb61bc5f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prof. dr. Edin Halapić

Moderne pravne kodifikacije – ispit 05. 07. 2021. – redovni studenti

Poštovane kolegice i kolege, ispit iz Modernih pravnih kodifikacije, zakazan za 05. 07. 2021., za redovne studente održat će se u 11.00 sati. Ispitu pristupate klikom na jedan od linkova ispod, zavisno od toga da li polažete parcijalno ili integralno. Vrijeme koje vam je na raspolaganju je 60 minuta za parcijalni ispit i 90 minuta za […]

Rezultati I parcijalnog testa iz MPK, 19.04.2021.

Redovni studenti Redovnisamofinansirajući studenti Vanredni studenti Redovni i Redovnosamofinansirajući studenti koji su osvojili 21 bod položili su I parcijalni test. Uvid u rad obavit će se u ponedjeljak, 26.04.2021. godine u 13:15. Vanredni studenti koji su osvojili 26. bodova položili su I parcijalni test. Uvid u rad obavit će se će se u ponedjeljak, 26.04.2021. godine […]

Moderne pravne kodifikacije – test za vanredne studente

Poštovane kolegice i kolege, testu pristupate klikom na link ispod. Moderne pravne kodifikacije – test – vanredni studenti Pažljivo pročitajte uputstva na testu. Radite 60 minuta. Odgovarajte precizno i koncizno. Link će biti dostupan u 17.00 sati i zatvorit će se u 18.00 sati, nakon čega neće biti moguće poslati odgovore. Doc. dr. Ehlimana Memišević