Rezultati I parcijalnog testa iz MPK, 19.04.2021.

Redovni studenti Redovnisamofinansirajući studenti Vanredni studenti Redovni i Redovnosamofinansirajući studenti koji su osvojili 21 bod položili su I parcijalni test. Uvid u rad obavit će se u ponedjeljak, 26.04.2021. godine u 13:15. Vanredni studenti koji su osvojili 26. bodova položili su I parcijalni test. Uvid u rad obavit će se će se u ponedjeljak, 26.04.2021. godine […]

Moderne pravne kodifikacije – test za vanredne studente

Poštovane kolegice i kolege, testu pristupate klikom na link ispod. Moderne pravne kodifikacije – test – vanredni studenti Pažljivo pročitajte uputstva na testu. Radite 60 minuta. Odgovarajte precizno i koncizno. Link će biti dostupan u 17.00 sati i zatvorit će se u 18.00 sati, nakon čega neće biti moguće poslati odgovore. Doc. dr. Ehlimana Memišević

Moderne pravne kodifikacije – semestralni test za redovne i redovnosamofinansirajuće studente – 19. 04. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, ispod se nalaze linkovi putem kojih pristupate testu. Test radite 60 minuta. Odgovarajte precizno i koncizno. Link će biti dostupan u 11.00 sati i zatvorit će se u 12.00 sati, nakon čega neće biti moguće poslati odgovore. Moderne pravne kodifikacije – test – redovni studenti A–K Moderne pravne kodifikacije – test […]