Pristup linku na Teams – konsultacije kod doc.dr. Damir Banović

Konsultacije iz naučne oblasti Teorija prava i države (Uvod u nauku o državi i pravu, Struktura prava, Filozofija prava, izborni predmeti, te II i III ciklus studija) kod doc. dr. Damir Banovića održavat će se putem Teams – Konsultacije. Konsultacije se održavaju u sljedećim terminima utorkom (od 14:00 do 17:00 h) srijedom (od 16:00 do […]

Plan rada na predmetu Filozofija prava za akademsku 2020/21 – I ciklus – IV godina

Plan rada i aktivnosti na predmetu Filozofija prava za akademsku 2020/21. Izvedbeni plan realizacije nastave i vježbi za redovni i redovno samofinansirajući studij (Preuzmi PDF) Izvedbeni plan realizacije instruktivne nastave za vanredni i DL studij (Preuzmi PDF) Spisak literature za pripremanje ispita (Preuzmi PDF) Struktura bodova i bodovni kriterij (Preuzmi PDF)  

Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama – Filozofija prava – I ciklus – IV godina

Nastavne aktivnosti (predavanja/vježbe)  na predmetu Filozofija prava  u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima i vježbama na Filozofija prava neophodno je da se putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne […]