Angloameričko pravo: Istraživanje izvora- Usmeni ispit

Obavještavaju se kandidati da će se usmeni ispit iz izbornog predmeta Angloameričko pravo: Istraživanje izvora, obaviti 21.09.2021. godine sa početkom u 16,00 časova putem Teams aplikacije. Link za prijavu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ABs4uiKisJijg0aPLr0L71lcxGOXw31hBnWki4EDwA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3bca682-dd1e-4462-9d59-8994f46cf779&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prof. dr Edin Halapić