Međunarodno javno pravo II-studentska praksa-link

Poštovane kolegice i kolege, U cilju lakše organizacije i komunikacije po pitanju obavljanja studentske prakse oformljen je odgovarajući tim kojem studenti mogu pristupiti putem sljedećeg linka:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AgeK6CTcAwKrqt4AgLe0YO9q_LKwOPOAlrpcZu2rMWN81%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5cf2a41-4e96-4fdd-953d-c3309f8c4b3a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    Sve informacije u vezi načina objavljanja studentske prakse iz nastavnog predmeta Međunarodno javno pravo II bit će blagovremeno objavljene u grupi.        

Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II formirane su Microsoft Teams grupe za vježbe i predavanja shodno statusu studiranja. U navedenim grupama studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, te relevantni materijali vezani za nastavni program.   Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće […]

Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-vježbe

U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II formirane su Microsoft Teams grupe za vježbe i predavanja shodno statusu studiranja. U navedenim grupama studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, te relevantni materijali vezani za nastavni program.   Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće […]