Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

Poštovani/e, Predavanja na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb4024a8e1734d02ae1ab77e0be5f9cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=a20f37a2-9a47-49a7-bb82-513552a5abb6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    Link za pristup timu za vanredne studente i DL […]

Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-vježbe

Poštovani/e, Vježbe na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali vježbama, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja, te početnom slovu prezimena (samo za redovne i RS). Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente (grupa A-K […]