Obavijest o načinu održavanja ispita iz predmeta Organizirani kriminal i Metodika istraživanja privrednog kriminala (Popravni rok)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Organizirani kriminal i Metodika istraživanja privrednog kriminala obaviti usmeno 16.2.2021. godine, prema sljedećoj satnici: redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početkom u 16 h, vanredni studenti sa početkom u 17 h. Ispit će biti obavljen putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Organizirani kriminal. Ispitu se pristupa […]

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Obavještavaju se studenti da će se popravni rok obaviti 15.2. sa početkom u 17:00 sati, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Ispitu se pristupa preko poveznice objavljene u Microsoft Teams grupi za nastavni predmet Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom pod nazivom Popravni rok.

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Poštovani polaznici Master studija, završni ispit iz izbornog nastavnog predmeta Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičjim djelom će se obaviti u srijedu, 3.2.2021. godine sa početkom u 17:00 sati, usmeno, putem Microsoft Teams grupe i poveznice objavljene u grupi za navedeni nastavni predmet. Želim Vam puno sreće i uspjeha na ispitu, Prof. dr Amila Ferhatović

Obavijest o načinu održavanja ispita iz predmeta Organizirani kriminal, zakazanog za 2.2.2021. godine

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Organizirani kriminal obaviti usmeno 2.2.2021. godine, prema sljedećoj satnici: redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početkom u 15 h, vanredni studenti sa početkom u 17 h. Ispit će biti obavljen putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Organizirani kriminal. Ispitu se pristupa preko poveznice objavljene u Microsoft […]

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Obavještavaju se studenti da će se završni ispit obaviti 1.2. sa početkom u 17:00 sati, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Ispitu se pristupa preko poveznice objavljene u Microsoft Teams grupi za nastavni predmet Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom pod nazivom Završni ispit.

Krivično pravo EU: link za pristupanje Timu

  Pozivaju se studenti i studentice da pristupe Timu za KP EU. Zbog planiranja nastave u ljetnom semestru i ispitnih aktivnosti, u petak 19. 2. 21. u 16:30 održat će se konsultativni časovi. Pozivu se trebaju odazvati svi studenti, bez obzira na status studiranja. Link za pristup grupi KP EU 20/21 na MT je: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b24624042fb402595e7db547a75054d%40thread.tacv2/conversations?groupId=26cd6034-c1d3-4b79-b446-aff82731bac5&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na izbornom predmetu Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (srijeda, 18.11.2020. godine u 17:00 […]

Krivičnopravna zaštita ljudskih prava i Europska unija – link za pristup timu Microsoft Teamsa

Poštovane/i studenti/ce, Predavanja na nastavnom predmetu Krivičnopravna zaštita ljudskih prava i Europska unija realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako biste prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linka u nastavku prijave u tim. Link za pristup timu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aae366ca15d01434aa94d7c07963f61ae%40thread.tacv2/General?groupId=c78d679c-0507-46cd-8099-2eab6c2a31e6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Metodika istraživanja privrednog kriminala

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na izbornom predmetu Metodika istraživanja privrednog kriminala u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja putem poveznice u nastavku prijavite […]

Organizirani kriminal

Poštovani polaznici Master studija na Katedri krivičnog prava, nastavne aktivnosti na obaveznom predmetu Organizirani kriminal u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešće na predavanjima i imali pristup nastavnim materijalima neophodno je da se do prvog termina predavanja (utorak, 03.11.2020. godine) putem poveznice u nastavku […]