Krivičnoprocesna načela: link za pristup MT grupi

Poštovani/e studenti/ce, U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Krivičnoprocesna načela kreirana je Microsoft Teams grupa. U navedenoj grupi studentima će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, relevantni materijali vezani za nastavni program (rubrika Class Materials), kao i obavještenja o načinu realizacije ispita i rezultati istih. LINK ZA PRISTUP MT […]

Obavijest o terminu upisa ocjena ostvarenih na nastavnim predmetima Krivično pravo- izabrane teme, Nasilnički kriminal i Metodika istraživanja krivičnih djela u januarskom i februarskom ispitnom roku

Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena ostvarenih u januarskom i februarskom ispitnom roku održati sutra, 13. 2. 2024. godine sa početkom u 17 h u Kriminološkom institutu (I sprat, lijevo). Akademik prof. dr. Borislav Petrović

Krivično pravo EU: 7.2.2024.

Poštovane kolege i kolegice, ispit zakazan za srijedu, 7.2.2024. godine, održat će se u usmenoj formi sa početkom u 17:00 sati u kabinetu prof.dr. Vildane Pleh (kabinet 233).