75 godina postojanja i rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u povodu 75 godina postojanja i rada upriličena je na Dan Fakulteta 6. aprila u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera. Zakonom o Pravnom fakultetu koji je objavljen 23. augusta 1946. godine u „Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine” osnovan je […]

POZIV ZA UČEŠĆE U RADIONICI: GRAĐANSKO PRAVNI ASPEKT ČLANA 6 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

Udruženje „Vaša prava BiH“ u saradnji sa Programom vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Konrad-Adenauer Fondacije u 2021. godini nastavlja sa održavanjem edukativnih radionica o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima za studente pravnih fakulteta u BiH. Radionica se realizuje u okviru projekta „Vladavina prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima“ Udruženja „Vaša prava BiH“, čiji je […]

POZIV ZA STUDENTE III I IV GODINE, TE POSTDIPLOMSKIH STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU U SARAJEVU

POZIV ZA STUDENTE III I IV GODINE STUDIJA PRAVA I POSTDIPLOMSKIH STUDIJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA U SARAJEVU I BANJOJ LUCI (15. januar 2021) U okviru Programa zakonodavne pomoći krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini, kojeg implementira American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), u partnerstvu sa Lincoln Memorial Univerzitetom, Duncan School of Law […]

Svečana promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu promovira 369 diplomanata i magistranata  Svečana promocija diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta bit će održana u online formatu u utorak 29. decembra 2020. godine sa početkom u 14:00 sati. Na svečanosti će dekanesa prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić promovisati ukupno 369 diplomanata i magistranata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom svečane […]

Pravni okvir i pristup borbi protiv nasilja nad djecom u BiH – uloga zdravstvenih radnika – Webinar 18.11.2020

Ograničeno kretanje i samoizolacija tokom pandemije virusa COVID-19 povećava rizik nasilja u porodici. Zbog svoje „ranjivosti“ djeca su najpodložnija zlostavljanju i potrebna im je povećana zaštita u vremenu poput ovog. U pružanju zaštite ovim ranjivim kategorijama društvene zajednice posebnu ulogu imaju kako obrazovne, tako i zdravstvne institucije. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, prateći izvještaje i […]

Prijava za primanje obavijesti putem e-maila

Ukoliko želite primati obavijesti sa web stranice Pravnog fakulteta na Vašu email adresu možete odabrati kategorije te izvršiti prijavu.   Napomena: Ako izaberete opciju: “Primanje svih obavijesti (sve kategorije)” nije potrebno dodatno selektovati pojedinacne kategorije, jer cete primati obavijesti iz svih kategorija na web stranici.