REALIZOVANA ŠKOLA MEDIJSKOG PRAVA PRAVNOG FAKULTET UUNIVERZITETA U SARAJEVU I OSCE MISIJE U BIH

Od 14. do 19. septembar 2021. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa OSCE Misijom u Bosni i Hercegovini realizirao školu medijskog prava pod nazivom: “Sloboda izražvanja i sloboda okupljanja online.”  Škola je rezultat saradnje Pravnog fakulteta i OSCE Misije, koja je incirana u okviru učešća studenata Pravnog fakulteta, u regionalnim i […]

Obavještenje o održavanju Ekološke pravne klinike

Udruženje “Aarhus centar u BiH” i OSCE, a u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Pravnim fakultetom u Istočnom Sarajevu u periodu oktobar – decembar 2021. godine organiziraju “Ekološku pravnu kliniku”. Predavanja će održati domaći i međunarodni pravni eksperti u oblasti okoliša, stručnjaci iz oblasti ekologije, kao i profesori sa Pravnog fakulteta Univerziteta […]

Konkurs za rad na temu: „Međunarodna trgovina u jugoistočnoj Evropi: prepreke i mogućnosti za CEFTA-u i zajedničko regionalno tržište“

U povodu proslave 15 godina CEFTA Sporazuma, CEFTA i LSEE, istraživačka jedinica za jugoistočnu Evropu na Londonskoj školi ekonomije objavili su konkurs za rad na temu: „Međunarodna trgovina u jugoistočnoj Evropi: prepreke i mogućnosti za CEFTA-u i zajedničko regionalno tržište“. Poziv je otvoren za naučne radove, koji se bave svim pitanjima relevantnim za temu konkursa. […]

Poziv za učešće u programu “Prva škola tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini” Bihać, 10. – 16. oktobar 2021.

Udruženje „PRAVNIK“ uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje potpuno novu vrstu edukacije o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u […]

POZIV ZA UČEŠĆE U AKADEMIJI MEDIJSKOG PRAVA

Pravni fakultet u Sarajevu i Medijski program za Jugoistočnu Evropu Konrad Adenauer fondacije poziva Vas na učešće u Akademiji medijskog prava koja će se održati na Pravnom fakultetu u Sarajevu, tokom šest subota, od 25.09. do 30.10.2021. godine. Detalji o kurikulumu Akademije, načinu prijavljivanja kao i njenim ciljnim skupinama, nalaze se u prilogu. Za najbolje […]