Osnove poreznog prava – raspored II termin

Osnove poreznog prava Izborni predmet VIII semestar Ispit iz predmeta Osnovi poreznog prava   za student/ic/e u statusu R i RS vanredne i DL po održat će se u subotu 23.9.2023. sa početkom u 11:30 sati. Ukoliko nije ranije, student/ica treba dostaviti seminarski rad putem elektronske pošte najkasnije dva dana prije dana održavanja ispita. Studenti/ce […]

Informacija o ispitu iz predmeta Osnovi poreznog prava 10.7.2023.

Ispit iz predmeta Osnovi poreznog prava   za student/ic/e u statusu R i RS po održat će se usmeno u ponedjeljak 10.7.2023. sa početkom u 15:30 sati, a za vanredne i DL sa početkom u 18:30 sati u kabinetu predmetne nastavnice. Studenti/ce trebaju prijaviti ispit putem eunsa i ispitu pristupiti sa indexom.