Stvarno pravo – linkovi i upute za pristup testu

Vrijeme izrade parcijalnog testa je 45 minuta, a linkovi će biti dostupni u 17:00. Vodite računa da test predate prije isteka vremena, jer se isti automatski zatvara u 17:44:59, nakon čega predaja više neće biti moguća. Studenti pristupaju grupi s obzirom na broj indeksa, u skladu sa rasporedom koji se nalazi u dokumentu u prilogu. Raspored […]

Obavještenje u vezi sa studentskom praksom na predmetu Stvarno pravo

Studenti i studentice su slobodni praksu obaviti u vlastitom aranžmanu uz uvjet da pošalju prijavu koju će predmetni nastavni odobriti i potpisati. Odobriće se praksa koju studenti obavljaju u advokatskom ili notarskom uredu, u sudu (građansko odjeljenje) ili zemljišnoknjižnom uredu. Obrazac kojim se prijavljuje praksa potrebno je poslati elektronskim putem na isti način će studentima […]

Stvarno pravo – tehničke informacije o parcijalnom testu

Parcijalni test će se održati 26.04.2021. godine u 17h putem platforme Microsoft Forms. Pristupni linkovi za test i raspored grupa će biti oglašeni naknadno, najkasnije 5 minuta prije početka testa. Linkovi će biti oglašeni na timovima Stvarno pravo 2020/2021, te Stvarno pravo 2020/2021 – V studenti, kao i na odgovarajućem odjeljku web stranice. Vanredni studenti imaju […]

Stvarno pravo – prvi parcijalni test

Termini dodatnih časova iz predavanja i vježbi, u cilju bolje pripreme za parcijalni test, će biti održani u utorak, 20.04. u narednom terminu: predavanje od 11h do 13h vježbe od 13h do 14h Studenti koji su prošle godine položili drugi parcijalni test iz Stvarnog prava i namjeravaju izaći na prvi parcijalni test se trebaju prijaviti […]

Ispit iz Građanskog prava i Nasljednog prava za studente koji studiraju po predbolonjskim pravilima studiranja

Studenti koji studiraju po predbolonjskim pravilima studiranja, koji namjeravaju polagati ispit iz Građanskog prava ili Nasljednog prava dana 12.04.2021. godine, su dužni poslati prijavu sa imenom i prezimenom, brojem indeksa i predmetom koji polažu do petka, 09.04.2021. godine do 17h na n.muftic@pfsa.unsa.ba Ispit će biti organizovan usmeno putem platforme Microsoft Teams 12.04.2021. godine u 18h. Studenti […]