Uvod u građansko pravo – Linkovi za pristup ispitu

Vrijeme izrade I parcijalnog testa je 30 minuta, a linkovi će biti dostupni u 17:00. Vodite računa da test predate prije isteka vremena, jer se isti automatski zatvara u 17:29:59, nakon čega predaja više neće biti moguća. Studenti pristupaju grupi za izradu s obzirom na početno slovo prezimena, bez obzira na status, prema sljedećem rasporedu: Grupa A: […]

Uvod u građansko pravo – informacije o ispitu zakazanom za 22.02.2021.

Ispit će dana 22.02.2021. biti održan pisano, putem platforme Microsoft Forms. Prvi parcijalni test će biti održan sa početkom u 17:00 i trajat će 30 minuta. Pristupni linkovi za test i raspored grupa će biti oglašeni naknadno, najkasnije 10 minuta prije početka testa. Drugi parcijalni test će biti održan sa početkom u 17:45 i trajat […]

UGP – uvid u rad

Uvid u rad će biti obavljen 16.02.2021. godine putem platforme Microsoft Teams u 10:30. Studenti će na susret biti pozvani putem e-mail adresa.

UGP – pristupni linkovi za ispit

Vrijeme izrade I parcijalnog testa je 30 minuta, a linkovi će biti dostupni u 17:00. Vodite računa da test predate prije isteka vremena, jer se isti automatski zatvara u 17:29:59, nakon čega predaja više neće biti moguća. Studenti pristupaju grupi za izradu s obzirom na početno slovo prezimena, bez obzira na status, prema sljedećem rasporedu: Grupa 1: NJ, […]

UGP – informacije o ispitu dana 08.02.2020.

Ispit će biti održan pisano, putem platforme Microsoft Forms. Prvi parcijalni test će biti održan sa početkom u 17:00 i trajat će 30 minuta. Pristupni linkovi za test i raspored grupa će biti oglašeni naknadno, najkasnije 10 minuta prije početka testa. Drugi parcijalni test će biti održan sa početkom u 17:45 i trajat će 30 […]