UGP – raspored polaganja ispita 05.02.2024.

Studenti pristupaju ispitu u skladu sa sljedećim rasporedom: 15:50 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od A do K 17:00 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od L do Ž i vanredni studenti Studenti su dužni ponijeti indeks. Oni koji ne budu imali indeks, ne mogu pristupiti. […]

UGP – raspored polaganja ispita 22.01.2024.

Studenti pristupaju ispitu u skladu sa sljedećim rasporedom: 15:50 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od A do K 17:00 – redovni i redovni samofinansirajući studenti sa početnim slovom prezimena od L do Ž i vanredni studenti Studenti su dužni ponijeti indeks. Oni koji ne budu imali indeks, ne mogu pristupiti. […]