GPP – Satnica ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka (2. 9. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja

Obavještavaju se studenti/ce koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja da će se ispit iz predmeta Građansko procesno pravo u prvom terminu septembarskog ispitnog roka održati u ponedjeljak 2. 9. 2024. godine u terminu od 17:10h do 17:50h u Sali IV godine (sala broj 331). S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, v. asst. Anisa […]

GPP II – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka (3. 9. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka (3. 9. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put […]

GPP I – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka (2. 9. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u prvom terminu septembarskog ispitnog roka (2. 9. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put […]

GPP – Obavještenje o satnici ispita za studente/ice koji/e studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (3. 7. 2024)

Obavještavaju se studenti/ce koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja da će se ispit iz predmeta Građansko procesno pravo u julskom ispitnom roku održati u srijedu 3. 7. 2024. godine u terminu od 17:00h do 17:40h u Sali IV godine (sala broj 331). S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. […]

GPP I – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u popravnom ispitnom roku (3. 7. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, MA iur.   Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (3. 7. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine Ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo I studenti/ce koji su prvi put […]

GPP II – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u popravnom ispitnom roku (3. 7. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (3. 7. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put upisani u […]

GPP – Obavještenje o satnici ispita za studente/ice koji/e studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (19. 6. 2024)

Obavještavaju se studenti/ce koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja da će se ispit iz predmeta Građansko procesno pravo u junskom ispitnom roku održati u srijedu 19. 6. 2024. godine u terminu od 17:00h do 17:40h u Sali IV godine (sala broj 331). S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. […]

GPP I – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u redovnom ispitnom roku (19. 6. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr iur.   Satnica ispita u redovnom ispitnom roku (19. 6. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine Ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo I studenti/ce koji su prvi put […]

GPP II – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u redovnom ispitnom roku (19. 6. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u redovnom ispitnom roku (19. 6. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put upisani u […]

GPP – Obavještenje o ispitu za studente/ice koji studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (23. 4. 2024.)

Poštovani studenti, poštovane studentice, obavještavamo vas da će se ispit iz predmeta Građansko procesno pravo u drugom terminu aprilskog ispitnog roka održati u utorak 23. 4. 2024. godine sa početkom u 17:00h u Seminaru građanskog prava (Soba br. 132, I sprat). S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.