Građansko procesno pravo II – Informacije o načinu realizacije nastave u ljetnom semestru akademske 2023/24. godine

Poštovani studenti, poštovane studentice, informacije o načinu realizacije nastave na predmetu Građansko procesno pravo II u ljetnom semestru akademske 2023/24. godine objavljene su u postojećim Microsoft Teams timovima. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqU9R-4TksK1VgcNb5ax-O4Ic0wNeMY8EcSjgbm88pes1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5dae5b9d-40a5-4ab6-bf96-3457639cc364&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDTGBivzA8gCICYNQBLxuMOq-TLB-9QykoGWDhLOtx0M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7215cf0-78e4-4dfd-977b-27b1c6c21a29&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović i v. […]

GPP – Obavještenje o satnici ispita za studente/ice koji/e studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (5. 2. 2024. godine)

Obavještavaju se studenti/ce koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja da će se ispit iz predmeta Građansko procesno pravo u februarskom ispitnom roku održati u ponedjeljak 5. 2. 2024. godine u terminu od 17:00h do 17:40h u Sali IV godine (sala broj 331). S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, v. asst. Anisa Ruhotina, MA […]

GPP II – Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (5. 2. 2024.)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II Prof. dr. Sanjin Omanović V. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (5. 2. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine Ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo II studenti/ce koji su prvi put […]

GPP I – Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (5. 2. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I Prof. dr. Sanjin Omanović V. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u popravnom ispitnom roku (5. 2. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put upisani u […]

GPP – Obavještenje o satnici ispita za studente/ice koji/e studiraju prema predbolonjskim pravilima studiranja (22. 1. 2024)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Prof. dr. Sanjin Omanović V. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur.   Satnica ispita u januarskom ispitnom roku (22. 1. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja Obavještavaju se studenti/ce koji/e studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja da će se ispit iz predmeta […]

GPP II – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u redovnom ispitnom roku (22. 1. 2024.)

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur. Satnica ispita u redovnom ispitnom roku (22. 1. 2024.) za studente/ice koji su prvi put stekli status studenta/ice apsolventa/ice akademske 2023/2024. godine Ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo II studenti/ce koji su prvi put stekli […]

GPP I – Satnica i informacije o načinu polaganja ispita u redovnom ispitnom roku (22. 1. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I Prof. dr. Sanjin Omanović v. asst. Anisa Ruhotina, Mr. iur. Satnica ispita u redovnom ispitnom roku (22. 1. 2024.) za studente/ice koji/e studiraju prema bolonjskim pravilima studiranja   Satnica ispita navedena u nastavku odnosi se na: – studente/ice koji su prvi put upisani u VII […]

Građansko procesno pravo I – Link za pristup Microsoft Teams timovima u akademskoj 2023/24. godini (svi statusi)

Poštovani studenti, poštovane studentice, Informacije o načinu realizacije nastave i ispita, te sva obavještenja u vezi predmeta Građansko procesno pravo I u akademskoj 2023/24. godini bit će dostupni u odgovarajućim Microsoft Teams timovima. Pozivamo vas da se, putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i […]