Građansko procesno pravo – obavještenje o prvom terminu aprilskog ispitnog roka za studente koji studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku možete preuzeti detaljno obavještenje o ispitu iz predmeta Građansko procesno pravo u prvom terminu aprilskog ispitnog roka (12. 4. 2021. godine) za studente koji studiraju u skladu sa predbolonjskim pravilima studiranja. Obavještenje o ispitu u prvom terminu aprilskog ispitnog roka – 12. 4. 2021 S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović […]

Građansko procesno pravo II – Informacije o realizaciji nastave u ljetnom semestru akademske 2020./21. godine

Poštovani studenti, poštovane studentice, U nastavku možete preuzeti sljedeće dokumente: a) Obrazac za praćenje i ocjenjivanje rada studenata – struktura bodova i bodovni kriteriji (preuzmi pdf) b) Literatura za pripremanje ispita (preuzmi pdf) c) Izvedbeni plan za predavanja i vježbe – redovni i redovni samofinansirajući studenti (preuzmi pdf) d) Izvedbeni plan za predavanja i vježbe […]

Građansko procesno pravo II – Link za pristup Microsoft Teams grupama za predavanja i vježbe u ljetnom semestru akademske 2020./21. godine

Poštovani studenti, poštovane studentice, Svi oblici nastave na predmetu Građansko procesno pravo II u ljetnom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linkova u nastavku prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4e4cb0bd37f44068dc99bdfb8a5f855%40thread.tacv2/conversations?groupId=59fec2d4-67e5-4257-b6c5-c649bc6e94d9&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu […]