Recepcija prava u Jugoistočnoj Evropi (ak. 2020/21): opće informacije, rezultati ispita i obavijesti

Studenti koji pohađaju nastavu iz predmeta Recepcija prava u Jugoistočnoj Evropi obavezni su da se uključe u Microsoft Teams grupu “Recepcija prava u Jugoistočnoj Evropi 2020/21”. Uključivanje se vrši prijavom putem sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a269d308080c24a9b8488e4ae9a8ccddf%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9da9b96-85a4-45aa-b4b6-adec02972e4a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  OPĆE INFORMACIJE I IZVEDBENI PLAN NASTAVE: Silabus Recepcija prava u jugoistočnoj Evropi Izvedbeni plan nastave Recepcija prava u jugoistočnoj Evropi 2021 […]

Obavijest o ispitima

Obavijest o ispitima kod doc dr Mehmed Bećić Rezultati ispita od 11 februara 2021 Rezultati ispita od 25 februara 2021

Rimska pravna kultura – obavijest o rezultatima ispita i završnom razgovoru

Zbog pogrešnog razumijevanja koncepta “open book” ispita održanog u pisanoj formi 02. 02. 2020. godine, odlučeno je da se svi kandidati koji su pristupili istom pozovu na završni razgovor. Završni razgovor bit će održan u petak, 05. 02. 2020. godine s početkom u 18,00 sati putem aplikacije MS Teams. Prilikom pristupanja završnom razgovoru kandidati moraju […]