Rimska pravna kultura – rezultati

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo II ciklus studija RIMSKA PRAVNA KULTURA   Sarajevo, 9. 1. 2024. godine   Na temelju kontinuiranog praćenja rada i ocjenjivanja studenata/ica u okviru nastavnog predmeta RIMSKA PRAVNA KULTURA u ak. 2023/24. godine, ostvareni su REZULTATI Bašić, Hikmeta – deset (10) Beganović, Đemo […]

Ius commune – rezultati

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo II ciklus studija   IUS COMMUNE Sarajevo, 6. 1. 2024. godine   Na temelju kontinuiranog praćenja rada i ocjenjivanja studenata/ica u okviru nastavnog predmeta Ius commune u ak. 2023/24. godine, ostvareni su REZULTATI Bektić, Ćamka – deset (10) Čančar, Tarik – deset […]