Viktimologija, link za pristup Microsoft Teams grupi za predavanja u akademskoj 2021/2022. godini

Link za pristup Microsoft Teams grupi za predavanja u akademskoj 2021/2022. godini Poštovani studenti, nastava na izbornom predmetu Viktimologija u akademskoj 2021/2022. godini realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linka u nastavku, prijavite u tim: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anKuPpgYRMiXfe84FFCf_N1ZdHLcoYI4PlyWDip2RAdQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=674ec45b-92ad-49a3-89f3-148e5c0a558f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Akademik prof. dr Borislav Petrović Prof. dr Amila Ferhatović

Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit obaviti u subotu, 28.9.2019. godine u 11:00 sati u kabinetu broj 203 (prof. dr Borislav Petrović).

Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz nastavnog predmeta Organizirani kriminal obaviti u subotu, 14.9.2019. godine, u kabinetu predmetnog profesora, sa početkom u 10:00 sati za sve studente.

Satnica ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispit održati u petak,, 5.7.2019. godine sa početkom u 9:00 sati.