Aprilski ispitni termin (stari režim) – Krivično pravo, Sudska medicina, Kriminologija

Poštovani studenti, prvi aprilski ispitni termin za studente koji imaju pravo na polaganje u tom ispitnom terminu (tzv. stari režim) iz predmeta Krivično pravo, Sudska medicina i Kriminologija će se obaviti u srijedu, 07.04.2021. godine u 18 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I i II (vanredni studenti). Svi […]

Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021. godine iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur.

Poštovane kolegice i kolege, Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021. godine iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur. organizuju se putem e-maila i Microsoft Teams-a. Online konsultacije iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur. održavaju se: ponedjeljkom od 11:15 – 13 h i utorkom […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastave na predmetu Krivično pravo II u akademskoj 2020./2021. godini

Poštovane kolegice i kolege, Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu Krivično  pravo II u akademskoj 2020./2021. godini postavljene su u rubriku Files u postojećim MT grupama za predavanja i vježbe shodno statusu studiranja kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na predavanjima, b) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na vježbama, c) […]

Krivično pravo II- Obavijest o realizaciji nastavnih aktivnosti putem postojećih Microsoft Teams grupa

Obavijest o realizaciji nastavnih aktivnosti putem postojećih Microsoft Teams grupa Poštovani studenti, Svi oblici nastave na predmetu Krivično pravo II u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine realizirat će se putem već postojećih Microsoft Teams grupa za nastavni predmet Krivično pravo I, čiji je naziv izmjenjen u naziv Krivično pravo I i II. U tom smislu, studenti […]

Krivično pravo I/ redovni i redovni samofinansirajući studenti/ Završni ispit 17.2.2021. godine- linkovi za pristup ispitu

Poštovani studenti, Linkovi za pristup završnom ispitu iz predmeta Krivično pravo I za studente u statusu R i RS, zakazanom za srijedu, 17.2.2021. godine, sa početkom u 10 h putem Microsoft Forms-a se nalaze ispod, odvojeno za parcijalni i integralni ispit, te linkovima pristupate tačno u 10 h prema Vašem načinu polaganja ispita (parcijalno ili […]

Krivično pravo I/ Vanredni studenti/ Završni ispit 17.2.2021. godine

Poštovani studenti, završni ispit za vanredne studente će se obaviti u srijedu, 17.2.2021. godine u 17 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I (vanredni studenti). Svi vanredni studenti ispitu pristupaju u 17 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ac62795072845c9ab86a0d0583ea8d2%40thread.tacv2/1613393451064?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d   Želimo Vam puno sreće i uspjeha na ispitu.  

Krivično pravo I/ vanredni studenti/ Završni ispit 10.02.2021. godine

Poštovani studenti, završni ispit će se obaviti u srijedu, 10.2.2021. godine u 17 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I (vanredni studenti). Svi vanredni studenti ispitu pristupaju u 17 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ac62795072845c9ab86a0d0583ea8d2%40thread.tacv2/1612808889655?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d  Želimo Vam puno sreće i uspjeha na ispitu.  

Krivično pravo I /vanredni studenti/ Završni ispit 3.2.2021. godine

Poštovani studenti, završni ispit će se obaviti u srijedu, 3.2.2021. godine u 17 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I (vanredni studenti). Svi vanredni studenti ispitu pristupaju u 17 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ac62795072845c9ab86a0d0583ea8d2%40thread.tacv2/1612183572264?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Uvjet za pristup online ispitu je uredna prijava na isss sistemu, prijava predmetnom saradniku, uključena […]