Osnovne informacije o realizaciji nastave na predmetu Krivično pravo II

Poštovane kolegice i poštovane kolege, Pozivamo studente koji nisu pristupili grupi da se putem linka u nastavku priključe MT grupi za nastavni predmet Krivično pravo II za studente u svim statusima: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AdP-D1PPUlJ79r_prhittxoLR0YyURBHFnck8fzy4Hn01%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5a76d74-dd51-4e66-8b15-4adeab171510&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U okviru rubrike Files postavljene su informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu  kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastave na predmetu Krivično pravo I u ak. 2023./2024. godini

Poštovane kolegice i poštovane kolege, Pozivamo Vas da se putem linka u nastavku priključite MT grupi za nastavni predmet Krivično pravo I, za studente u svim statusima: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adP-D1PPUlJ79r_prhittxoLR0YyURBHFnck8fzy4Hn01%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5a76d74-dd51-4e66-8b15-4adeab171510&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U navedenoj grupi su u okviru rubrike Files postavljene informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na predavanjima i vježbama, […]

Obavijest o rezultatima ispita iz predmeta Krivično pravo I i Krivično pravo za vanredne studente, održanih 19. 9. i 20. 9. 2023. godine

Poštovani studenti i studentice, rezultati ispita iz nastavnih predmeta Krivično pravo I i Krivično pravo II  za vanredne studente, održanih 19. 9. i 20. 9. 2023. godine, su objavljeni u predmetnoj Teams grupi. Termin uvida u rad i upisa ocjena će biti naknadno oglašen. Akademik prof. dr Borislav Petrović