Obavještenje

Dana 01.05.2020. studentima je dostavljena prezentacija za VIII i IX sedmicu nastave, popunjena prema pisanim odgovorima studenata, koji su osim toga diskutirani na časovima održanim 21. i 28.04. putem platforme Zoom. Također je studentima dostavljena prezentacija za XI sedmicu nastave, sa konkretnim zadacima o kojima će se diskutirati na času 05.05.2020. Podsjećaju se studenti da […]

Pravna klinika iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava – obavještenje

Online nastava iz Pravne klinike iz prava međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava će biti održana 28.04.2020. u 17h u skladu sa prethodnom najavom koju su studenti dobili putem maila. Studenti će neposredno pred početak časa dobiti dva linka kako bi se mogla održati dva školska časa. Ovo obavještenje je poslano studentima na njihove e-mail adrese. Prof. […]

Prezentacija za VIII sedmicu sa zadacima za IX sedmicu

Prezentacija VIII sedmica Uputstva: u prezentaciji su pitanja numerisana, a na zadnjoj stranici je predviđen zadatak za pojedinog studenta. Svako je zadužen za određeno pitanje koje treba odgovoriti na slijedećem času, 21.04.2020. Više informacija možete pronaći u samoj prezentaciji.  U redovnom terminu, čas će biti održan on-line preko Zoom aplikacije. Link i password će biti dostavljeni […]