Upravno pravo II – IV godina I ciklus studija – Studentska praksa

Poštovane kolegice i kolege, u prilogu ovog obavještanja objavljujemo dokument koji sadrži informacije o načinu okončanja stručne/studentske prakse iz predmeta Upravno pravo II, kao i o datumu i terminu predaje obrazaca sadržanih u Odluci Nastavno-naučnog vijeća o studentskoj/stručnoj praksi za studente dodiplomskog univerzitetskog studija prava I ciklusa studija.

Upravno pravo II – IV godina I ciklus studija – Vježbe i studentska praksa

Poštovane kolegice i kolege, u skladu sa članom 108 stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj 36/22) te članom 15 stav 3 Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu (od 27.09.2023. godine) objavljujemo dokument za redovni i redovno samofinansirajući studij, kao […]

Upravno pravo I – IV godina I ciklus studija – Vježbe

Poštovane kolegice i kolege, u skladu sa članom 108 stav 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj 36/22) te članom 15 stav 3 Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu (od 12.10.2018. i 29.04.2022. godine) objavljujemo dokument za redovni i redovno samofinansirajući […]