Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva – ispit 12. 07. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, ispitu iz predmeta Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva, zakazanom za ponedjeljak, 12. 07. 2021., u 17.00 sati pristupate klikom na jedan od linkova ispod, zavisno od toga da li polažete integralno ili parcijalno. Pravo, religija i nasilje/parcijalni ispit/12. 07. 2021. Parcijalni ispit se radi 60 minuta. Link će biti otvoren do […]

Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva – termin za studente koji imaju preklapanje sa drugim ispitom – 28. 06. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, ukoliko zbog pristupanja ispitu iz Stvarnog prava niste u mogućnosti polagati ispit iz predmeta Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva, zakazan za 28. 09. 2021., predmet Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva možete polagati narednog dana, 29. 06. 2021., u 17.00 sati putem linka ispod. Pravo religija i nasilje: historijska perspektiva – ispit […]

Ispit – Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva – 28. 06. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, ispitu iz predmeta Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva, zakazanom za ponedjeljak, 28. 06. 2021., u 17.00 sati pristupate klikom na jedan od linkova ispod, zavisno od toga da li polažete integralno ili parcijalno. Pravo, religija i nasilje – parcijalni ispit – 28. 06. 2021. Parcijalni ispit se radi 60 minuta. Link će […]

Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva: pristup testu

Poštovane kolegice i kolege, testu pristupate klikom na link ispod. PRN: test Pažljivo pročitajte uputstva na testu. Radite 60 minuta. Odgovarajte precizno i koncizno. Link će biti dostupan u 16.00 sati i zatvorit će se u 17.00 sati, nakon čega neće biti moguće poslati odgovore.