Raspored nastave za akademsku 2023/24. godinu – II ciklus studija – zimski semestar

Metodologija istraživanja – zajednički predmet za sve smjerove Katedra građanskog prava – Arbitraža i alternativno rješavanje sporova – zimski semestar 23/24 Katedra krivičnog prava – Krivično pravo – zimski semestar 23/24 Katedra pravno-ekonomskih nauka – Pravno-ekonomski smjer – zimski semestar 23/24 Katedra za državno i međunarodno javno pravo – Pravo Vijeća Evrope – zimski semestar […]