Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2020/2021. godine

Raspored predavanja Metodologija istraživanja 20-21 Raspored_Teorijsko-pravni smjer- obavezni predmeti 2020_21 Raspored Teorijsko-pravni smjer – izborni predmeti Raspored_Smjer Gradjansko pravo-obavezni i izborni predmeti 2020_21 Raspored_Krivicno pravni smjer – obavezni predmeti 2020_21 Raspored_Krivicno pravni smjer – izborni predmeti 2020_21 Raspored_Pravno-ekonomski smjer – obavezni predmeti 2020-21 Raspored_Pravno-ekonomski smjer – izborni predmeti 2020-21 Raspored_Komparativno-pravni-smjer – obavezni i izborni predmeti […]