Termin konsultacija – Ustavno pravo II – I ciklus

Obavijest o terminu konsultacija Konsultacije iz nastavnog predmeta Ustavno pravo II u ljetnom semetru akademske 2022./2023. održavaju se svaki četvrtak u periodu od 13.30 h do 17.30 h u kabinetu predmetne profesorice (kabinet 125) i svakog petka u periodu od 14.00 do 17.45 u kabinetu predmetnog asistenta (kabinet 117).