PRELIMINARNA RANG LISTA- PRVI UPISNI TERMIN

Preliminarna rang lista- redovni i redovni-samofinansirajući studenti Preliminarna rang lista- vanredni studenti Prigovor na preliminarnu rang listu primljenih kandidata je moguće podnijeti isključivo putem e-maila: studentska@pfsa.unsa.ba od utorka 05.07.2022. godine do četvrtka 07.07.2022. godine do 16:00 časova.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI- I CIKLUS STUDIJA

PRIJAVNI ROKOVI ZA PRVI CIKLUS STUDIJA PRVI PRIJAVNI ROK: • Od 13.06 do 01.07.2022. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati DRUGI PRIJAVNI ROK: • Od 29.08 do 16.09.2022. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita Prijavni rokovi se zatvaraju na […]

Izmijenjeni raspored nastave ljetnog semestra akademske 2021/2022 godine

Izmijenjeni raspored nastave u skladu sa Odlukom o organizaciji nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru Odluka – organizacija nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru u akademskoj 2021/22. godini Raspored_II_godina_redovni_ studij_ljetnisemestar_2122_inclass Raspored_II_godina_vanredni studij_ ljetni semestar_ 2122_inclass RASPORED III GODINA R I RS_ RASPORED III GODINA V I DL_ Raspored nastave IV god – Redovni studij 21_22 (ljetni semestar)_in […]

Prijava za sudjelovanje na državnom natjecanju u simuliranom suđenju pred Europskim sudom za ljudska prava

Poštovane studentice i studenti,   Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH i Misijom OSCE-a u BiH poziva Vas na sudjelovanje na državnom natjecanju u simuliranom suđenju pred Europskim sudom za ljudska prava.   Sudjelujući u ovom natjecanju studenti će imati priliku usavršiti javni nastup, unaprijediti […]

Kurs programiranja

Poštovani,   ovim putem Vas želimo obavijestiti da Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta organizuje kurs osnova programiranja. Kurs je otvoren za sve polaznike, svih starosnih dobi, obrazovnih profila i statusa, uključujući i nestudente. Kurs se sastoji od dva dijela, prvog – teoretskog, u kojem se uče osnove programskog jezika Python. Dok će se polaznici u drugom […]

Odabir izbornih predmeta za ljetni semestar 2021/21 godine za I ciklus studija

Odabir izbornih predmeta za II godinu studija Rezultati: Angloameričko pravo istraživanje izvora Kriminologija Pravna klinika iz ljudskih prava Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno knjižnog prava Sudovi historijsko pravna perspektiva Razvoj zemljišne knjige u BiH   Odabir izbornih predmeta za III godinu studija Rezultati: Gender i pravo Klinika iz međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava […]

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2021-22 GODINI- I CIKLUS STUDIJA

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI VRŠIT ĆE SE OD 07.02.2022.GODINE DO 25.02.2022.GODINE Na šalteru studentske službe u terminu od 10:00 do 12:00 sati Za ovjeru i upis je potrebno: Index (studenti I godine studija) list o prijavi semestra       (1x semestralni list preuzima se na Pravnom fakultet- prostorija 012.) Na […]

OBAVJEŠTENJE ZA REDOVNE STUDENTE KOJI OSTVARUJU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PUTEM MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KS

Obavještavaju se redovni studenti koji za vrijeme studiranja na visokoškolskim ustanovama, koji su državljani Bosne i Hercegovine  s prebivalištem na teritoriji Kantona Sarajevo, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika, najduže do navršene 26. godine života, imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS uz dostavu dokumentacije navedene […]