OBAVJEŠTENJE O UPISU U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Upis u prvu godinu I ciklusa studija traje od 14.07.- 23.07.2021. godine. Izvod iz konkursa za upis studenata I ciklus studija u studijskoj 2021-22. godini OBAVJESTENJE O UPISU U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA UGOVOR O STUDIRANJU I ciklus Obrazac za studente djecu šehida, poginulih boraca, djecu RVI i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja Obrazac […]

PRIJAVA ISPITA I CIKLUS STUDIJA, PREDBOLONJSKA PRAVILA STUDIRANJA / STARI PROGRAM

PRIJAVA ISPITAI ciklus studija Predbolonjski sistem školska 2020/2021 godina  preko isss.ba SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: I termin              26.07.-27.08.2021. godine   Prijava ispita: II termin                          06.09.-13.09.2021. godine                  (Studenti polažu samo jedan ispit ) (prijava kolizionih ispita se vrši se elektronskim putem popunjavanjem pdf  prijave i slanjem predmetnom  nastavniku za I termin do […]

Obavještenje za petak 14.05.2021.godine

Na osnovu preporuka Senata Univerziteta u Sarajevu nastavne aktivnosti predviđene za petak 14.05.2021. godine neće se održati. Nastava predviđena za petak bit će nadoknađena do kraja maja mjeseca u terminima koje će odrediti predmetni nastavnici.  

PRIJAVA ISPITA I CIKLUS STUDIJA, PREDBOLONJSKA PRAVILA STUDIRANJA / STARI PROGRAM

PRIJAVA ISPITA I ciklus studija Predbolonjski sistem školska 2020/2021 godina  preko isss.ba   JUNSKO – JULSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: Junski ispitni rok                                03.06.-17.06.2021. godine Prijava ispita: Julski ispitni rok                               24.06.-01.07.2021. godine   (prijava kolizionih ispita se vrši elektronskim putem popunjavanjem pdf  prijave i slanjem predmetnom  nastavniku za […]

Oslobađanje od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini

COVID ZAKON 25-3 Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, broj:12/21) obavještavamo studente o mogućnosti oslobađanja od plaćanja dijela školarine u 2020./2021. godini, a prema članu 9a. navedenog Zakona.    

Izborni predmeti rezultati III godina

Klinika iz međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Kolektivno radno pravo Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava Pravo privrednog sistema EU Pravo, religija i naselje historijska perspektiva