PRIJAVA ISPITA PREDBOLONJSKA PRAVILA STUDIRANJA / STARI PROGRAM

PRIJAVA ISPITA PREDBOLONJSKA PRAVILA STUDIRANJA / STARI PROGRAM za prvi aprilski ispitni termin vršit  će se od 25.03.2021. godine do 31.03.2021. godine za drugi aprilski ispitni termin od 08.04.2021. godine do 15.04.2021. godine preko Univerzitetskog informacionog sistema (www.isss.ba)

Izborni predmeti rezultati III godina

Klinika iz međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava Kolektivno radno pravo Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava Pravo privrednog sistema EU Pravo, religija i naselje historijska perspektiva

Izborni predmeti rezultati II godina

Angloameričko pravo istraživanje izvora Ekološko pravo Kriminologija Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno-knjižnog prava Razvoj zemljišne knjige u BiH Sociologija prava Sudovi historijsko pravna perspektiva