Konsultacije iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo tokom VI semestra akad. 2021/2022 godine- prof. dr. Mehmed Hadžić

Uvažene kolegice i kolege, Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2021/2022.godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr Mehmeda Hadžića organiziraju se putem e-maila i putem Microsoft Teams grupe: Konsultacije. Konsultacije su dio nastavnog rada sa studentima, na kojima akademsko osoblje zainteresiranim studentima daje upute za sve oblike nastave. Online konsultacije […]