Socijalna prava u Vijeću Evrope- obavijest o realizaciji nastavnih aktivnosti

Uvaženi studenti /ice smjera Pravo Vijeća Evrope u akad. 2023/2024.godine, U okviru MT grupe Socijalna prava u Vijeću Evrope 2023/2024 u „files“ su postavljeni materijali vezani za osnovne informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na obaveznom nastavnom predmetu Socijalna prava u Vijeću Evrope, i to: (1) Silabus i izvedbeni plan nastavnih aktivnosti; (2) Način vrednovanja i […]

Pristupni link za MS za predmet Ljudska prava u Vijeću Evrope – globalne teme – II ciklus studija

Pristupni link za Microsoft Teams za predmet “Ljudska prava u Vijeću Evrope – globalne teme” na II ciklusu studija smjera “Pravo Vijeća Evrope” akademske 2023/23 godine https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aXSnd8bp_PyuTfDDYZo1MW7jMRQ-0yWSFqtQZyf83NQY1%40thread.tacv2/General?groupId=6e6d35a2-af2b-4fa5-a328-d1da96bb6249&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 prof.dr Jasna Bakšić – Muftić prof.dr Midhat Izmirlija prof.dr Damir Banović

Međunarodno pravo i Vijeće Evrope (izborni predmet) – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-vježbe

U cilju lakšeg i efikasnijeg komuniciranja na nastavnom predmetu Međunarodno pravo i Vijeće Evrope  formirane su Microsoft Teams grupe za vježbe i predavanja. U navedenim grupama studentima/icama će biti  dostupne informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave, te relevantni materijali vezani za nastavni program.   Link za pristup timu za (VJEŽBE):   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3al0IBIDHX8WjcKj38d14icZA2FSxTJDK0vxSRg5SfpGM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=02d72c20-5d87-42b4-be4d-76f3d60deb8b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6