Pravo socijalne sigurnosti /Zdravstveni sistem -II ciklus studija -popravni termin akad. 2020/2021. godine

Poštovane kolegice i kolege, 1.Ispit iz predmeta Pravo socijalne sigurnosti  u popravnom terminu održati će se shodno utvrđenom rasporedu u ponedeljak 22. 02. 2021 .godine online usmenim putem od 14:00 sati preko Microsoft Team grupe:  II ciklus. Link za prijavu u Microsoft Teams grupu- II ciklus https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b39277416fd4928b07597e9eedb440b%40thread.tacv2/conversations?groupId=897b1ca2-eec3-42d3-a18f-1f3bf08150d0&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 2.Ispit iz predmeta Zdravstveni sistem u popravnom terminu održati će se shodno utvrđenom rasporedu u ponedeljak 22. 02. 2021. godine online […]

Organizacija ispita na Drzavno pravnom smjeru (izvodjen 2019./2020.) – II ciklus

Studenti koji zele pristupiti ispitima na nastavnim predmetima Ustavno pravo – izabrane teme (19.2.2021.) i Ustavno pravo – uporedno pravni aspekti (25.2.2021.) trebaju se putem maila javiti predmetnoj nastavnici najkasnije do srijede 17.2.2021.godine u 10.00. U prijavi je potrebno navesti predmet koji se polaze, ime i prezime, broj indeksa i studentski status. Studentima koji izvrse […]

Organizacija ispita na Drzavno-pravnom smjeru (izvodjen 2019./2020.) – II ciklus

  Studenti koji zele pristupiti ispitima na nastavnim predmetima Ustavno pravo – izabrane teme (11.2.2021.) i Ustavno pravo – uporedno pravni aspekti (5.2.2021.) trebaju se putem maila javiti predmetnoj nastavnici najkasnije do cetvrtka 4.2.2021.godine u 14.00. U prijavi je potrebno navesti predmet koji se polaze, ime i prezime, broj indeksa i studentski status. Studentima koji […]

Pristup linku za Teams – Konsultacije kod doc.dr. Damir Banovića

Konsultacije iz naučne oblasti Teorija prava i države (Uvod u nauku o državi i pravu, Struktura prava, Filozofija prava, izborni predmeti, te II i III ciklus studija) kod doc. dr. Damir Banovića održavat će se putem Teams – Konsultacije. Konsultacije se održavaju u sljedećim terminima utorkom (od 14:00 do 17:00 h) srijedom (od 16:00 do […]

Linkovi za predavanja iz predmeta “Sistem ljudskih prava” – II ciklus studija

Nastavne aktivnosti na predmetu Sistem ljudskih prava na II ciklusu studija u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se online putem platforme Microsoft Teams-a. Da bi uzeli učešća na predavanjima neophodno je da se putem linkova u nastavku prijavite u tim https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab2d6943353c46338bcd889f4eb05a05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c7b60f77-9181-4a40-9d54-2c6209ea4d89&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 odgovorni nastavnici/a prof.dr. Jasna Bakšić – Muftić doc.dr. Midhat Izmirlija doc.dr. Damir […]