Informacija o ispitu

Ispit iz opcionog predmeta Klinika iz Međunarodne prodaje robe i arbitražnog prava će se održati sutra, 21.09.2022. u 17 h, Seminar za građansko pravo (raspored izmijenjen u skladu sa odlukom Univerziteta u Sarajevu). Radi pripreme ispita, obavezno je da se studenti koji žele izaći na ispit, prijave sutra do 10h na e-mail: m.povlakic@pfsa.unsa.ba

Informacija o ispitu dana 02.09.2021.

Studenti koji namjeravaju pristupiti ispitu 02.09.2021. godine su dužni prijaviti se na n.muftic@pfsa.unsa.ba do 02.09. 2021. do 11h. Studenti koji se prijave pravovremeno će dobiti zadatke u 17h sa uputama za predaju ispita. Oni koji polože prvi dio će dobiti zadatke iz drugog dijela sa rokom za predaju. Prijava na isss je uslov za izlazak […]