APPIV – Link za pristup ispitnom timu

Obavještavaju se studenti/ice IV godine I ciklusa studija da su za pristup ispitnom roku iz nastavnog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijske svojine dužni da se prijave u ispitni tim do ponedjeljka, 19.04. u 12h. Pristup ispitnom timu se smatra pristupom ispitu. Link za pristup ispitnom timu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1de433022c1241e9877094ff676fcadc%40thread.tacv2/conversations?groupId=83ed89b3-2159-452a-a7a7-a2ebf474a67c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Sarajevo, 13.04.2021. godine         […]

APPIV / Link za ispitni tim

Obavještavaju se studenti/ice da su za pristup prvom ispitnom roku iz nastavnog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijske svojine dužni da se prijave u ispitni tim do 05.04. u 12h.  Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6b6eb4ce329c47f19e2f19191ff6ad15%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c24b5cc-5919-42f5-ab8a-101097100747&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    Sarajevo, 30.03.2021. godine          Prof. dr. Iur. Iza Razija Mešević