Obavještenje o ispitu iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka

Poštovani/e, Ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka u okviru apsolventskog ispitnog roka, planiran za 5. 7. 2022. godine, neće se održati budući da za isti nema pristiglih prijava niti na ISSS-u niti kod predmetnih nastavnika. S poštovanjem, v. asst. Anisa Ruhotina, MA iur.

Obavještenje o ispitu iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka

Poštovani/e, Ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka u okviru apsolventskog ispitnog roka, planiran za 21. 6. 2022. godine, neće se održati budući da za isti nema pristiglih prijava niti na ISSS-u niti kod predmetnih nastavnika. S poštovanjem, v. asst. Anisa Ruhotina, MA iur.

Satnica ispita iz EU prava intelektualnog vlasništva (20.06. i 04.07.2022.)

Ispit iz nastavnog predmeta EU pravo intelektualnog vlasništva održat će se: 20.06.2022. godine u 17:00 h i 04.07.2022. godine u 17:00 h. Ispit će se održati usmeno putem MS Teams platforme. Link za pristup timu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO6kRGWKKQ5jSgSFgw824MQjqEz9CZgVK2_uhLVOA7341%40thread.tacv2/conversations?groupId=b406c9c2-d475-4f16-b5be-a19d6b337b2e&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Sarajevo, 03.06.2022. godine                            Prof. Dr. […]

Izvedbeni plan Međunarodno poslovno pravo

IZVEDBENI PLAN MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO     Nosilac predmeta: prof. dr Zinka Grbo   Fond časova: 1/30   Ljetni semestar studijske 2021./22.         Radne sedmice   Tematske cjeline I     Uvod u međunarodno poslovno pravo II   Uvod u međunarodno poslovno pravo III   Uvod u međunarodno poslovno pravo IV   […]

Građansko i građansko procesno pravo-izabrane teme: Pravni režim nekretnina, Ustanove parničnog postupka – obavještenje o popravnom ispitnom roku

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PRAVO I GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO: PRAVNI REŽIM NEKRETNINA, USTANOVE PARNIČNOG POSTUPKA Sarajevo, 17. 2. 2022. Prof. dr. Sanjin Omanović Prof. dr. Meliha Povlakić   Satnica i upute za polaganje ispita iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo-izabrane teme: Pravni režim nekretnina, Ustanove parničnog postupka Popravni ispitni rok – […]

Obavještenje o ispitu iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo-izabrane teme: Pravni režim nekretnina, Ustanove parničnog postupka

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET GRAĐANSKO PRAVO I GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO: PRAVNI REŽIM NEKRETNINA, USTANOVE PARNIČNOG POSTUPKA Sarajevo, 1. 2. 2022. Prof. dr. Sanjin Omanović Prof. dr. Meliha Povlakić   Satnica i upute za polaganje ispita iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo-izabrane teme: Pravni režim nekretnina, Ustanove parničnog postupka Redovni ispitni rok – […]