Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava/ Satnica održavanja ispita

Obavještavaju se studenti_ca II ciklusa studija da će se ispit iz nastavnog predmeta Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava za modul I održati dana 09.07.2024. godine u sali IV godine sa početkom u 17h. Studenti_ce se opućuju da pogledaju dokument pod nazivom Pravila završnog ispita u odjeljku za redovni predmet na IV […]

GP i GPP – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka – Obavještenje o satnici ispita u popravnom ispitnom roku (2. 7. 2024. godine)

Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka prof. dr. Sanjin Omanović prof. dr. Meliha Povlakić  Obavještenje o ispitu u popravnom ispitnom roku (2. 7. 2024. godine) Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka održat […]

Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava/ Satnica održavanja ispita

Obavještavaju se studenti_ca II ciklusa studija da će se ispit iz nastavnog predmeta Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava za modul I održati dana 25.06.2024. godine u sali IV godine sa početkom u 17h. Studenti_ce se opućuju da pogledaju dokument pod nazivom Pravila završnog ispita u odjeljku za redovni predmet na IV […]

GP i GPP – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka – Obavještenje o satnici ispita u redovnom ispitnom roku (18. 6. 2024. godine)

Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka prof. dr. Sanjin Omanović prof. dr. Meliha Povlakić  Obavještenje o ispitu u redovnom ispitnom roku (18. 6. 2024. godine) Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka održat […]

Link za pristup MS Teams grupi “Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava”

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku objave dostavlja Vam se pristupni link za priključenje MS Teams grupi za obavezni predmet “Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava” na II ciklusu studija Katedre Građansko pravo, a u okviru koje teams grupe će se postavljati detaljne obavijesti u vezi sa nastavnim predmetom. Predmetna […]