Link za pristup MS Teams grupi “Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava”

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku objave dostavlja Vam se pristupni link za priključenje MS Teams grupi za obavezni predmet “Alternativni načini ostvarivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva i individualnih subjektivnih prava” na II ciklusu studija Katedre Građansko pravo, a u okviru koje teams grupe će se postavljati detaljne obavijesti u vezi sa nastavnim predmetom. Predmetna […]

GP i GPP – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka – Obavještenje o satnici ispita 23. 1. 2024. godine

Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog postupka prof. dr. Sanjin Omanović prof. dr. Meliha Povlakić  Obavještenje o satnici ispita u redovnom januarsko-februarskom ispitnom roku (23. 1. 2024. godine) Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz predmeta Građansko i građansko procesno pravo – izabrane teme: Pravni režim nekretnina, ustanove parničnog […]

Arbitraža u pravu BiH – Link za pristup Microsoft Teams timu u akademskoj 2023/24. godini

Poštovane kolegice i kolege, Informacije o načinu realizacije nastave i ispita, te sva obavještenja u vezi predmeta Arbitraža u pravu Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24. godini bit će dostupni putem Microsoft Teams-a. U nastavku je link za pristup timu Arbitraža u pravu Bosne i Hercegovine: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akPWmZSxtS8t305RBCr0xsOVHakAamgHGVjffp2Hi2xs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6967d340-7abb-47ad-b1af-b613dfb1e750&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, prof. dr. Sanjin Omanović, prof. dr. […]

Medijacija/posredovanje u porodičnim odnosima (II ciklus) 2023/24.

Poštovane kolegice i kolege, Časovi predviđeni za 13.10.2023. godine – odgađaju se, a termin nadoknade će biti dogovoren na prvom narednom času (26.10.2023. godine). Također, ispod se nalazi i pristupni link odgovarajuće Microsoft Teams rubrike, putem koje će biti komunicirani svi sadržaji, te se pozivaju studenti/ce koji/e su odabrali/e naslovni opcioni predmet da se pridruže […]

Satnica ispita iz predmeta Moderni obligacioni i potrošački ugovori (obligacioni i potrošački ugovori) – Moderni obligacioni i potrošački ugovori -II ciklus –

Obavještavaju se studentice i studenti koji u popravnom ispitnom terminu u januarsko-februarskom roku imaju pravo izaći na ispit Moderni obligacioni i potrošački ugovori da će se ispit održati 6.2.2023. godine kao usmeni ispit, u kabinetu predmetne nastavnice, sa početkom u 17h.