Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja

U Sarajevu je 29.10.2019. godine održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja“. Konferenciju su organizovali Fondacija Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, a povodom 70 godina od donošenja Grundgesetza – Ustava Savezne Republike Njemačke. Podršku organizaciji i realizaciji Konferencije pružio je Program za vladavinu prava u […]

Izvještaj o održanom sjećanju na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka, uz podršku Centra za napredne studije, organizirali su čas sjećanja na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija, na datum njegovog rođenja, u subotu, 09. decembra 2017. godine. Profesor Mahmoud Cherif Bassiouni je preminuo 25. septembra 2017. godine, ostavljajući iza sebe naslijeđe u brojnim oblastima, a naročito u međunarodnom […]