Naučni skup posvećen razvoju naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Naučni skup posvećen razvoju naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu U okviru utvrđenih aktivnosti na obilježavanju 75 godina postojanja i kontinuiranog rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 27. septembra 2021. godine održat će se naučni skup o temi: “Razvoj naučnih disciplina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu”. Cilj naučnog skupa je analiziranje i […]

Održana promocija monografije “Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna” (“Judicial Palace. Study on protection of building's facade”)

U četvrtak 24. 6. 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je promocija naučne monografije “Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna“ („Judicial Palace. Study on protection of building's facade“) autora Lemje Chabbouh-Akšamije, Mirze Hebiba, Ammara Akšamije i Dženisa Avdića. Riječ je o izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenom u proljeće 2020. godine, a koje predstavlja […]

Prezentacija nagrađenih studentskih eseja “Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”

U srijedu, 28. 4. 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je webinar na kome su predstavljeni nagrađeni studentski eseji povodom fakultetskog konkursa “Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”. Webinar su uz podršku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove organizovali Pravni fakultet i Udruženje studenata prava (USP). Ovo je još jedan […]

Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja

U Sarajevu je 29.10.2019. godine održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom: „Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja“. Konferenciju su organizovali Fondacija Centar za javno pravo i Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, a povodom 70 godina od donošenja Grundgesetza – Ustava Savezne Republike Njemačke. Podršku organizaciji i realizaciji Konferencije pružio je Program za vladavinu prava u […]

Izvještaj o održanom sjećanju na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Fakultet islamskih nauka, uz podršku Centra za napredne studije, organizirali su čas sjećanja na profesora Mahmoud Cherif Bassiounija, na datum njegovog rođenja, u subotu, 09. decembra 2017. godine. Profesor Mahmoud Cherif Bassiouni je preminuo 25. septembra 2017. godine, ostavljajući iza sebe naslijeđe u brojnim oblastima, a naročito u međunarodnom […]