Odluke o izborima najpovoljnijih ponuđača po direktnom sporazumu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku printera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja web stranice Fakulteta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge organiziranja događaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge nabavke programskog paketa za računovodstvo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – DDD

Odluke o pokretanju postupaka JN – 2021. godina

Odluka o pokretanju postupka JN – nabavka printera Odluka o pokretanju postupka JN – usluge održavanja web stranice Odluka o pokretanju postupka JN – računarska oprema Odluka o pokretanju postupka JN – usluge organiziranja događaja Odluka o pokretanju postupka JN – programski paket za računovodstvo Odluka o pokretanju postupka JN – usluge dezinfekcije, dezinsekcije i […]