Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki – po direktnom sporazumu

Usluge održavanja fotokopir aparata Usluge oglašavanja Usluge opravke i održavanja lifta Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme Usluge pristupa internetu Usluge održavanja protupožarnog alarmnog sistema Usluge servisiranja video nadzora Odluka o pokretanju postupka usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije Usluge osiguranja zaposlenika nabavka antivirusnog programskog paketa Odluka o pokretanju postupka JN – stolarski radovi Odluka o […]

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po direktnom sporazumu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača – usluge održavanja fotokopir aparata Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – protupožarni alarmni sistemi Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pružanje usluga stalnog pristupa Internetu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje video nadzora Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge […]

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu Odluka o izmjeni i dopuni PLana JN za 2020 Izmjena i dopuna plana JN za 2020. godinu – druga izmjena Izmjena i dopuna plana JN za 2020. godinu – treća izmjena Odluka o izmjeni i dopuni plana JN za 2020. godinu – četvrta izmjena

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za 2019. godinu

Antivirusni programski paket Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Građevinski radovi u amfiteatru Kancelarijska oprema i potrepštine Multimedijalna informatička oprema Nabavka avio karata Nabavka promotivnog materijala Nabavka sredstava za higijenu Nabavka školskog namještaja Nabavka telefonske centrale sa ugradnjom Održavanje DL platforme Održavanje informacijske tehnologije Održavanje u zgradi Održavanje vatrogasne opreme Opravka i održavanje lifta Osiguranje studenata Osiguranje […]