Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Sanje Kurtović, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET    O B A V J E Š T E NJ E   Sanja Kurtović, MA studentica III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:  „Načelo zaštite prava stranaka i zaštite javnog interesa u upravnim postupcima“   dana 24.06.2021. godine u sali 141 Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (I sprat, […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Anela Kurtovića, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O B A V J E Š T E NJ E Anel Kurtović, MA, student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Odnos prirodnog i pozitivnog prava sa aspekta sudske interpretacije i sudskog aktivizma“  Odbrana doktorske disertacije održat će […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Dželaludina Hodžića, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O B A V J E Š T E NJ E Dželaludin Hodžić, MA, student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Utemeljenje odgovornosti u biotehnološkoj epohi prema filozofiji prava Ronalda Dworkina“  Odbrana doktorske disertacije održat će se online […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Amile Svraka-Imamović, MA

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Amila Svraka-Imamović, MA branit će doktorsku disertaciju pod naslovom  “Status pojedinca u civilnom, angloameričkom i srednjeistočnom pravu: komparativna studija”                Odbrana će se održati  20.05.2021. godine sa početkom u 11:00 sati  u sali IV godine Pravnog fakulteta, III sprat, desno.                      Služba II i III ciklusa studija

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Sanje Kurtović, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET Broj: 01-411/21 Sarajevo, 18.03.2021. godine   O B A V I J E S T   I – Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti: Izvještaj Komisije o ocjeni […]

Ovjera i upis u IV, V i VI semestar u akademskoj 2020/21. godini – III ciklus studija

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija da će se ovjera i upis u IV, V i VI semestar obaviti od 02.03.2021. do 16.03.2021. godine Za ovjeru i upis treba dostaviti: INDEX 2. JEDAN SEMESTRALNI LIST (Upisni materijal se preuzima u Studentskoj službi II i III ciklusa studija uz dostavljenu uplatnicu – pojedinačna cijena svakog obrasca iznosi 0,50 KM) 3.  PRIZNANICA NA […]

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisija o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanih radnih verzija projekta doktorskih disertacija

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti: Izvještaje Komisija o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija sljedećih kandidata:      Darko Soldat, MA      Amila Svraka-Imamović, MA   […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr Berina Riđanovića

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E   Student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, mr Berin Riđanović, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Liberalizacija zračnog prometa – iskustvo Evropske unije i moguće solucije u Bosni i Hercegovini“ Odbrana […]