Ovjera i upis u IV, V i VI semestar u akademskoj 2020/21. godini – III ciklus studija

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija da će se ovjera i upis u IV, V i VI semestar obaviti od 02.03.2021. do 16.03.2021. godine Za ovjeru i upis treba dostaviti: INDEX 2. JEDAN SEMESTRALNI LIST (Upisni materijal se preuzima u Studentskoj službi II i III ciklusa studija uz dostavljenu uplatnicu – pojedinačna cijena svakog obrasca iznosi 0,50 KM) 3.  PRIZNANICA NA […]

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisija o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovanih radnih verzija projekta doktorskih disertacija

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti: Izvještaje Komisija o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija sljedećih kandidata:      Darko Soldat, MA      Amila Svraka-Imamović, MA   […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr Berina Riđanovića

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E   Student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, mr Berin Riđanović, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Liberalizacija zračnog prometa – iskustvo Evropske unije i moguće solucije u Bosni i Hercegovini“ Odbrana […]

Poziv na učešće u Gender istraživačkom centru (Homework HUB)

Homework HUB, kao prvi univerzitetski HUB u Bosni i Hercegovini osniva Gender Istraživački Centar, čiji je cilj ojačavanje i osnaživanje istraživanje rodnosti kroz naučnoistraživačke radove studenata i studentica svih univerziteta u Sarajevu. Prvu fazu projekta Gender Istraživački Centar će finansirati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Radionice u sklopu ovog projekta će učesnike/ce […]

Obavijest o zakazanoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije – Amila Svraka-Imamović, MA

O B A V J E Š T E N J E O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE   U skladu sa članom 41. stav (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amile Svraka-Imamović, MA pod naslovom „Status […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr Hasana Pleha

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET O B A V J E Š T E NJ E mr Hasan Pleh, student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravne posljedice osude u savremenom krivičnom pravu“ Odbrana doktorske disertacije održat će se online u utorak, 24. 11. 2020. […]