Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr Berina Riđanovića

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E   Student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, mr Berin Riđanović, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Liberalizacija zračnog prometa – iskustvo Evropske unije i moguće solucije u Bosni i Hercegovini“ Odbrana […]

Poziv na učešće u Gender istraživačkom centru (Homework HUB)

Homework HUB, kao prvi univerzitetski HUB u Bosni i Hercegovini osniva Gender Istraživački Centar, čiji je cilj ojačavanje i osnaživanje istraživanje rodnosti kroz naučnoistraživačke radove studenata i studentica svih univerziteta u Sarajevu. Prvu fazu projekta Gender Istraživački Centar će finansirati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Radionice u sklopu ovog projekta će učesnike/ce […]

Obavijest o zakazanoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije – Amila Svraka-Imamović, MA

O B A V J E Š T E N J E O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE   U skladu sa članom 41. stav (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amile Svraka-Imamović, MA pod naslovom „Status […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr Hasana Pleha

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET O B A V J E Š T E NJ E mr Hasan Pleh, student III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravne posljedice osude u savremenom krivičnom pravu“ Odbrana doktorske disertacije održat će se online u utorak, 24. 11. 2020. […]

Odluka o načinu izvođenja nastave u III semestru doktorskog studija u studijskoj 2020/2021. godini

UNIVERZITET U SARAJEVU- PRAVNI FAKULTET   Sarajevo, 09.10.2020. godine Na osnovu člana 12. st. (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij od 19.12.2018. godine, Vijeće doktorskog studija na elektronskoj sjednici održanoj 08.10.2020. godine u periodu od 10:00 do 16:00 sati, donijelo je O D L U K U o […]