Odbrana projekta doktorske disertacije – Mr.sci. Asim Bojić

Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet                                        ODBRANA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE Mr.sci. Asim Bojić, student doktorkog studija-trećeg ciklusa studija Pravnog fakulteta, prezentirat će i braniti projekat doktorske disertacije pod naslovom „Naknada štete uzrokovane povredom prava na jednako postupanje – s posebnim osvrtom na djelatnost obrazovanja“. Prezentacija i odbrana će se održati u četvratak 30. […]

Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Selme Mezetović Međić, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET Služba II i III ciklusa studija Sarajevo, 09.09.2021. godine  O B A V J E Š T E N J E O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE U skladu sa članom 41. stav (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje […]

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Sanje Kurtović, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET    O B A V J E Š T E NJ E   Sanja Kurtović, MA studentica III ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:  „Načelo zaštite prava stranaka i zaštite javnog interesa u upravnim postupcima“   dana 24.06.2021. godine u sali 141 Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (I sprat, […]